GET /linkedevents/v1/place/tprek:55959/
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json ;utf-8
Vary: Accept

{
  "id": "tprek:55959",
  "data_source": "tprek",
  "publisher": "ahjo:u021600",
  "divisions": [
    {
      "type": "muni",
      "ocd_id": "ocd-division/country:fi/kunta:helsinki",
      "municipality": null,
      "name": {
        "fi": "Helsinki",
        "sv": "Helsingfors"
      }
    },
    {
      "type": "district",
      "ocd_id": "ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:kampinmalmi",
      "municipality": "Helsinki",
      "name": {
        "fi": "Kampinmalmi",
        "sv": "Kampmalmen"
      }
    },
    {
      "type": "sub_district",
      "ocd_id": "ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:kamppi",
      "municipality": "Helsinki",
      "name": {
        "fi": "Kamppi",
        "sv": "Kampen"
      }
    },
    {
      "type": "neighborhood",
      "ocd_id": "ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:kamppi",
      "municipality": "Helsinki",
      "name": {
        "fi": "Kamppi",
        "sv": "Kampen"
      }
    }
  ],
  "created_time": null,
  "last_modified_time": "2021-02-02T06:09:24.977894Z",
  "custom_data": null,
  "email": "museum@amosrex.fi",
  "contact_type": null,
  "address_region": null,
  "postal_code": "00100",
  "post_office_box_num": null,
  "address_country": null,
  "deleted": false,
  "has_upcoming_events": true,
  "n_events": 40,
  "image": null,
  "parent": null,
  "replaced_by": null,
  "position": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
      24.936186,
      60.17033
    ]
  },
  "description": {
    "fi": "Amos Rexin näyttelyohjelma koostuu uusimmasta, usein teknisesti kokeilevasta nykytaiteesta, 1900-luvun modernismista ja muinaisia kulttuureja esittelevistä näyttelyistä. Amos Rex haluaa esitellä kiinnostavaa ja kunnianhimoista taidetta virkistävästi ja elämäniloisesti. Vaihtuvien näyttelyiden lisäksi esillä on pysyvästi Sigurd Frosteruksen jälki-impressionistinen kokoelma. Amos Rex koostuu uusista maanalaisista näyttelytiloista, vanhasta, vuonna 1936 rakennetusta Lasipalatsista ja elokuvateatteri Bio Rexistä, sekä Lasipalatsin aukiolla näyttelytilan kattona kumpuilevasta tapahtuma-aukiosta. Tarkoituksena on tarjota ainutkertaisia elämyksiä ja yllättäviä kohtaamisia.",
    "sv": "Amos Rex utställningsprogram består av nydanande, ofta tekniskt experimenterande samtidskonst, 1900-talets modernism samt utställningar som presenterar forna kulturer. Amos Rex vill presentera intressant och ambitiös konst med inspiration och livsglädje. Förutom växlande utställningar finns här en permanent utställning som presenterar Sigurd Frosterus postimpressionistiska konstsamling. Amos Rex består av nya underjordiska utställningsutrymmen, det gamla, år 1936 byggda Glaspalatset och biografen Bio Rex, samt Glaspalatstorget, en böljande evenemangsplats som samtidigt är utställningssalarnas tak. Avsikten är att erbjuda unika upplevelser och överraskande möten.",
    "en": "The Amos Rex museums exhibition programme will extend from the newest, often experimental, contemporary art to 20th-century Modernism and ancient cultures. Amos Rex aims to present captivating and ambitious art refreshingly and exuberantly. A permanent exhibition with Sigurd Frosterus's post-impressionist art collection is also on display. Amos Rex is a meeting place for art and urban culture, consisting of new underground exhibition spaces, the old Lasipalatsi building (\"glass palace\") from 1936 and its Bio Rex cinema, as well as a vibrant event forum on Lasipalatsi Square, which serves as the roof of the exhibition hall. The goal of the new museum is to produce unique experiences and surprising encounters."
  },
  "name": {
    "fi": "Amos Rex",
    "sv": "Amos Rex",
    "en": "Amos Rex"
  },
  "address_locality": {
    "fi": "Helsinki",
    "sv": "Helsingfors",
    "en": "Helsinki"
  },
  "info_url": {
    "fi": "https://amosrex.fi/",
    "sv": "https://amosrex.fi/sv/",
    "en": "https://amosrex.fi/en/"
  },
  "street_address": {
    "fi": "Mannerheimintie 22-24",
    "sv": "Mannerheimvägen 22-24",
    "en": "Mannerheimintie 22-24"
  },
  "telephone": null,
  "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/place/tprek:55959/",
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "Place"
}