GET /linkedevents/v1/place/tprek:51342/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json ;utf-8
Vary: Accept

{
  "id": "tprek:51342",
  "data_source": "tprek",
  "publisher": "ahjo:u021600",
  "divisions": [
    {
      "type": "muni",
      "ocd_id": "ocd-division/country:fi/kunta:helsinki",
      "municipality": null,
      "name": {
        "fi": "Helsinki",
        "sv": "Helsingfors"
      }
    },
    {
      "type": "district",
      "ocd_id": "ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/peruspiiri:vironniemi",
      "municipality": "Helsinki",
      "name": {
        "fi": "Vironniemi",
        "sv": "Estnäs"
      }
    },
    {
      "type": "sub_district",
      "ocd_id": "ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/osa-alue:kluuvi",
      "municipality": "Helsinki",
      "name": {
        "fi": "Kluuvi",
        "sv": "Gloet"
      }
    },
    {
      "type": "neighborhood",
      "ocd_id": "ocd-division/country:fi/kunta:helsinki/kaupunginosa:kluuvi",
      "municipality": "Helsinki",
      "name": {
        "fi": "Kluuvi",
        "sv": "Gloet"
      }
    }
  ],
  "created_time": null,
  "last_modified_time": "2022-05-14T06:09:26.725414Z",
  "custom_data": null,
  "email": "oodi@hel.fi",
  "contact_type": null,
  "address_region": null,
  "postal_code": "00100",
  "post_office_box_num": null,
  "address_country": null,
  "deleted": false,
  "has_upcoming_events": true,
  "n_events": 4875,
  "image": 58305,
  "parent": null,
  "replaced_by": null,
  "position": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
      24.938158,
      60.17397
    ]
  },
  "description": {
    "fi": "Oodi on tapahtumapaikka, lukemisen talo ja monipuolinen kaupunkikokemus.\nOodi tarjoaa tietoja, taitoja ja tarinoita, ja sinne on helppo tulla oppimaan,\neläytymään, nauttimaan ja työskentelemään. Kaikille avoin uuden ajan kirjasto\non elävä ja toiminnallinen kohtaamispaikka.",
    "sv": "Ode är en evenemangsplats, ett läsandets hus och en mångsidig stadsupplevelse. Det bjuder på kunskap, nya färdigheter och berättelser, och är lättillgänglig för inlärning, inlevelse, arbete och avkoppling. Det är ett modernt bibliotek och en levande och funktionell mötesplats till för alla stadsbor.",
    "en": "Oodi is a venue for events, a house of reading and a diverse urban experience.\nIt will provide its users with knowledge, new skills and stories, and will be an\neasy place to access for learning, story immersion, work and relaxation. Oodi\nis a library of a new era, a living and functional meeting place open for all."
  },
  "name": {
    "fi": "Keskustakirjasto Oodi",
    "sv": "Helsingfors centrumbibliotek Ode",
    "en": "Helsinki Central Library Oodi"
  },
  "telephone": {
    "fi": "+358 9 310 85000"
  },
  "street_address": {
    "fi": "Töölönlahdenkatu 4",
    "sv": "Tölöviksgatan 4",
    "en": "Töölönlahdenkatu 4"
  },
  "info_url": {
    "fi": "http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Keskustakirjasto_Oodi",
    "sv": "http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Keskustakirjasto_Oodi",
    "en": "http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Keskustakirjasto_Oodi"
  },
  "address_locality": {
    "fi": "Helsinki",
    "sv": "Helsingfors",
    "en": "Helsinki"
  },
  "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/place/tprek:51342/?format=api",
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "Place"
}