GET /linkedevents/v1/image/70991/
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json ;utf-8
Vary: Accept

{
  "id": 70991,
  "license": "event_only",
  "created_time": "2021-06-21T12:50:23.914517Z",
  "last_modified_time": "2022-05-20T06:09:06.751985Z",
  "name": "Tuomiokirkon avoin yleisöopastus",
  "url": "http://api.hel.fi/linkedevents/media/images/Tuomiokirkon_avoin_yleis%C3%B6opastus_c_Markku_Pihlaja_location_only.jpg",
  "cropping": "200,0,1000,800",
  "photographer_name": "Helsingin tuomiokirkkoseurakunta (c) Markku Pihlaja",
  "alt_text": "Ilmakuva Tuomiokirkon tornin takaa Senaatintorille, kuvassa vihreä Tuomiokirkon kupoli ja kultainen risti, torilla näkyy muutama auto ja bussi sekä ihmisiä",
  "data_source": "helsinki",
  "publisher": "ytj:0586977-6",
  "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/image/70991/",
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "ImageObject"
}