GET /linkedevents/v1/event/helsinki:agayard4sa/
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json ;utf-8
Vary: Accept

{
  "id": "helsinki:agayard4sa",
  "location": {
    "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/place/helsinki:internet/"
  },
  "keywords": [
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p10727/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p15875/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p1947/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p22037/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p26626/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p27499/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p3050/"
    }
  ],
  "super_event": null,
  "event_status": "EventScheduled",
  "type_id": "General",
  "external_links": [],
  "offers": [
    {
      "is_free": true,
      "price": null,
      "info_url": null,
      "description": null
    }
  ],
  "data_source": "helsinki",
  "publisher": "ahjo:u480400",
  "sub_events": [],
  "images": [
    {
      "id": 72237,
      "license": "cc_by",
      "created_time": "2021-07-13T14:05:13.853066Z",
      "last_modified_time": "2021-07-13T14:06:34.793748Z",
      "name": "seniori.jpg",
      "url": "http://api.hel.fi/linkedevents/media/images/seniori.jpg",
      "cropping": "85,0,425,340",
      "photographer_name": "",
      "alt_text": "Kuvassa iäkkään miehen kädet, jotka ovat kävelykepin ympärillä.",
      "data_source": "helsinki",
      "publisher": "ahjo:u4804001050",
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/image/72237/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "ImageObject"
    }
  ],
  "videos": [],
  "in_language": [
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/language/fi/"
    }
  ],
  "audience": [],
  "created_time": "2022-06-20T08:39:40.961912Z",
  "last_modified_time": "2022-06-20T08:39:40.961939Z",
  "date_published": null,
  "start_time": "2022-12-01T15:00:00Z",
  "end_time": "2022-12-01T16:30:00Z",
  "custom_data": null,
  "audience_min_age": null,
  "audience_max_age": null,
  "super_event_type": null,
  "deleted": false,
  "maximum_attendee_capacity": null,
  "remaining_attendee_capacity": null,
  "minimum_attendee_capacity": null,
  "enrolment_start_time": null,
  "enrolment_end_time": null,
  "local": false,
  "search_vector_fi": "'-18.30':30C '/l/meetup-join/19%3ameeting_mwq0ota4mzetntc2zs00mzbmltk5ntatyzy0n2nhmjq4zdg2%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22oid%22%3a%22c199fc1c-2025-44e2-82eb-a00cfe820799%22%7d':83C '09':98C '1.12.2022':27C '12.8':101C '17':29C '310':99C '46940':100C 'alkae':102C 'ark':66C 'asiantuntij':70C 'avo':34C 'ensisijais':41C 'etäluento':31C 'helsing':71C,89C 'henkilö':44C 'ihmis':2A,20B,23C,59C 'ilmoittautum':36C 'järjestäj':93C 'kaupung':90C 'klo':28C 'kohtaamin':5A,26C 'kohtaamis':21B,60C 'kokous':75C 'kysyttäv':85C 'käym':10B,49C 'liity':76C 'liitye':87C 'lisätieto':94C 'luennoitsij':69C 'lueno':9B,48C 'luento':38C,86C 'läpi':11B,50C 'microsoft':73C 'mielenkiintois':8B,47C 'mil':64C 'mobiilisovelluks':79C 'muistisair':1A,19B,22C,58C 'muistisairaud':13B,52C,67C 'muistiyhdistyks':72C 'myös':62C 'oire':16B,55C 'pohd':61C 'puhelimits':97C 'puhu':18B,57C 'suunnatu':40C 'teams':32C,74C 'teams.microsoft.com':82C 'teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_mwq0ota4mzetntc2zs00mzbmltk5ntatyzy0n2nhmjq4zdg2%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22oid%22%3a%22c199fc1c-2025-44e2-82eb-a00cfe820799%22%7d':81C 'tervetulo':6B,45C 'tietokon':77C 'toimi':92C 'toimisto@muistihelsinki.fi':88C 'toimiv':43C 'vapaaehtois':42C 'vapaaehtoistoimin':91C 'vapaaehtoistoiminta@hel.fi':95C 'välityks':33C 'yleisim':12B,51C 'ymmärtämin':3A,24C",
  "search_vector_en": "",
  "search_vector_sv": "",
  "replaced_by": null,
  "provider_contact_info": null,
  "description": {
    "fi": "<p>&nbsp;<strong>Muistisairaan ihmisen ymmärtäminen ja kohtaaminen</strong> <strong>1.12.2022 klo 17-18.30 etäluento Teamsin välityksellä</strong>&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;&nbsp;Avoin, ei ilmoittautumista. <strong>Tämä luento on suunnattu ensisijaisesti vapaaehtoisina toimiville henkilöille.</strong>&nbsp;</p>\n<p>Tervetuloa mukaan mielenkiintoiselle luennolle! Käymme läpi yleisimmät muistisairaudet ja niiden oireet sekä puhumme<br>muistisairaan ihmisen kohtaamisesta. Pohdimme myös sitä, millaista on arki muistisairauden kanssa. Luennoitsijana asiantuntija Helsingin Muistiyhdistyksestä.&nbsp;&nbsp;</p>\n<p>Microsoft Teams –kokous. Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella tästä: <a href=\"https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ0OTA4MzEtNTc2ZS00MzBmLTk5NTAtYzY0N2NhMjQ4ZDg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22Oid%22%3a%22c199fc1c-2025-44e2-82eb-a00cfe820799%22%7d\">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ0OTA4MzEtNTc2ZS00MzBmLTk5NTAtYzY0N2NhMjQ4ZDg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22Oid%22%3a%22c199fc1c-2025-44e2-82eb-a00cfe820799%22%7d</a>&nbsp;</p>\n<p>Jos kysyttävää luentoon liittyen: <a href=\"mailto:toimisto@muistihelsinki.fi\">toimisto@muistihelsinki.fi</a>                                                                                     Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminta toimii järjestäjänä. Lisätietoa <a href=\"mailto:vapaaehtoistoiminta@hel.fi\">vapaaehtoistoiminta@hel.fi</a> <br>(tai puhelimitse 09 310 46940 12.8. alkaen)&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>"
  },
  "location_extra_info": {
    "fi": "Etänä Teamsin välityksellä"
  },
  "name": {
    "fi": " Muistisairaan ihmisen ymmärtäminen ja kohtaaminen"
  },
  "short_description": {
    "fi": "Tervetuloa mukaan mielenkiintoiselle luennolle! Käymme läpi yleisimmät muistisairaudet ja niiden oireet sekä puhumme muistisairaan ihmisen kohtaamisesta."
  },
  "provider": {
    "fi": "Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminta"
  },
  "info_url": {
    "fi": ""
  },
  "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/event/helsinki:agayard4sa/",
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "Event/LinkedEvent"
}