GET /linkedevents/v1/event/helsinki:agayandyje/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json ;utf-8
Vary: Accept

{
  "id": "helsinki:agayandyje",
  "location": {
    "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/place/helsinki:internet/?format=api"
  },
  "keywords": [
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p10727/?format=api"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p135/?format=api"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p15875/?format=api"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p1947/?format=api"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p20390/?format=api"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p26626/?format=api"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p27499/?format=api"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p3050/?format=api"
    }
  ],
  "super_event": null,
  "event_status": "EventScheduled",
  "type_id": "General",
  "external_links": [],
  "offers": [
    {
      "is_free": true,
      "description": null,
      "price": null,
      "info_url": null
    }
  ],
  "data_source": "helsinki",
  "publisher": "ahjo:u480400",
  "sub_events": [],
  "images": [
    {
      "id": 72236,
      "license": "cc_by",
      "created_time": "2021-07-13T13:59:02.299403Z",
      "last_modified_time": "2022-06-20T08:22:11.064401Z",
      "name": "kuva-maarit-hohteri",
      "url": "http://api.hel.fi/linkedevents/media/images/jaksaminen-vapaaehtoistyossa-kuva-maarit-hohteri-helsingin-kaupunki.jpg",
      "cropping": "200,0,1000,800",
      "photographer_name": "Maarit Hohteri",
      "alt_text": "Kuvassa nainen seisoo kalliolla ja katselee merimaisemaa.",
      "data_source": "helsinki",
      "publisher": "ahjo:u4804001050",
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/image/72236/?format=api",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "ImageObject"
    }
  ],
  "videos": [],
  "in_language": [
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/language/fi/?format=api"
    }
  ],
  "audience": [],
  "created_time": "2022-06-20T08:22:11.292343Z",
  "last_modified_time": "2022-06-20T08:22:11.292371Z",
  "date_published": null,
  "start_time": "2022-11-10T15:00:00Z",
  "end_time": "2022-11-10T17:00:00Z",
  "custom_data": null,
  "audience_min_age": null,
  "audience_max_age": null,
  "super_event_type": null,
  "deleted": false,
  "maximum_attendee_capacity": null,
  "remaining_attendee_capacity": null,
  "minimum_attendee_capacity": null,
  "enrolment_start_time": "2022-06-19T16:00:00+03:00",
  "enrolment_end_time": "2022-11-09T12:00:00+02:00",
  "local": false,
  "search_vector_fi": "'-19':30C '/s/3380786860782666':52C '09':179C '10.11.2022':27C '12':48C '12.8.2022':176C '17':29C '310':180C '46940':181C '9.11':46C 'alkae':177C 'ammentam':13B,59C 'arm':163C 'ava':87C 'eläm':89C 'etä':31C 'hakeutum':93C 'halu':7B,53C 'hän':111C 'heijastam':124C 'helsing':149C 'henkisyys':117C 'hlesing':170C 'hoiva':81C 'hyvinvoint':4A,18B,24C,64C,74C,116C 'hyvinvointia':101C 'hyödynt':156C 'ihmin':94C 'ihmis':72C,82C 'ikiaikain':125C 'ilmoittaudu':42C 'ilmoittautumin':41C 'jaksamis':6A,20B,26C,66C 'järjestäj':168C 'kartut':96C 'kaupung':150C,171C 'kaupunk':165C 'ke':45C 'keho':83C 'keskussairaal':135C 'kiinnostuks':112C 'kirjoittaj':110C 'klo':28C,47C 'koht':113C 'kokonaisvaltain':115C 'kokonaisvaltais':73C 'koordinaattor':162C 'koskel':164C 'kouluttaj':108C 'koulutuks':129C 'kutsu':8B,54C 'kuulem':144C 'kyseis':157C 'kysymyks':91C 'käsittel':68C 'link':44C 'link.webropolsurveys.com':51C 'link.webropolsurveys.com/s/3380786860782666':50C 'lisä':140C 'lisätiedo':138C 'lisätieto':173C 'luennoin':127C 'luennoitsij':102C 'lueno':12B,14B,58C,60C,141C 'luento':34C,67C 'luonnonpar':146C 'luono':2A,11B,22C,57C,69C,123C 'luonto':78C,92C,120C 'luontovink':153C 'lämpim':182C 'mar':103C,131C 'maritaniemela.fi':139C 'men':49C 'miel':85C 'mite':77C 'moninais':70C 'muita':152C 'niemelä':104C,132C 'näkym':88C 'oma':17B,63C,100C 'poliklinik':137C 'psykiatris':136C 'psykolog':107C 'puh':178C 'pääse':143C 'päät':142C 'rin':130C 'sekä':122C 'sielu':119C 'sittel':160C 'suunnatu':36C 'syvällis':90C 'tapahtuv':147C 'teams':32C 'teemo':15B,61C,158C 'tervetulo':183C 'toimi':169C 'toimial':167C 'tuke':3A,16B,23C,62C,99C 'tutustu':75C 'työskentel':133C 'vaasa':134C 'vaasalain':106C 'vaikutuks':71C 'vapaaehtois':9B,37C,55C 'vapaaehtoistoimin':172C 'vapaaehtoistoiminta@hel.fi':174C 'vapaaehtoistyö':148C,161C 'viisaus':126C 'vinkkej':145C 'voi':80C,95C 'voimavaro':1A,10B,21C,56C,97C 'voit':155C 'välityks':33C 'yhteys':121C 'ympäristö':79C,166C",
  "search_vector_en": "",
  "search_vector_sv": "",
  "replaced_by": null,
  "description": {
    "fi": "<p><strong> Voimavaroja luonnosta - tukea hyvinvointiin ja jaksamiseen 10.11.2022 klo 17-19 etänä teamsin välityksellä. Luento on suunnattu vapaaehtoisille ja siihen on ilmoittautuminen. </strong></p>\n<p>&nbsp;Ilmoittaudu tästä linkistä ke 9.11 klo 12 mennessä: <a href=\"https://link.webropolsurveys.com/S/3380786860782666\">https://link.webropolsurveys.com/S/3380786860782666</a>&nbsp;</p>\n<p>Haluamme kutsua vapaaehtoiset voimavaroja luonnosta luennolle ammentamaan luennon teemoista tukea omaan<br>hyvinvointiin ja jaksamiseen. Luento käsittelee luonnon moninaisia vaikutuksia ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tutustumme siihen, miten luonto- ympäristö voi hoivata ihmisen kehoa ja mieltä sekä avata näkymiä elämän syvällisempiin<br>kysymyksiin. Luontoon hakeutumalla ihminen voi kartuttaa voimavarojaan ja tukea omaa hyvinvointiaan.&nbsp;&nbsp;</p>\n<p>Luennoitsija Marita Niemelä on vaasalainen psykologi, kouluttaja ja kirjoittaja. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat kokonaisvaltainen hyvinvointi, henkisyys ja sielu, luonto- yhteys sekä luonnon heijastama ikiaikainen viisaus. Luennoinnin ja koulutuksen rinnalla Marita Niemelä työskentelee Vaasan keskussairaalan psykiatrisella poliklinikalla. Lisätiedot: <a href=\"https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmaritaniemela.fi%2F&amp;data=05%7C01%7Ckristiina.stenman%40hel.fi%7C2ba7898584a04e3ea4cb08da4dc867d0%7C3feb6bc1d7224726966c5b58b64df752%7C1%7C0%7C637907820380355985%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=YrHeI437Lkev%2BysW%2BIVi%2FrzdMvXyOf9t1ECEUeO3rpk%3D&amp;reserved=0\">maritaniemela.fi</a>&nbsp;</p>\n<p>Lisäksi luennon päätteeksi pääset kuulemaan vinkkejä luonnonparissa tapahtuvaan vapaaehtoistyöhön Helsingin kaupungilla<br>sekä muita luontovinkkejä joita voit hyödyntää. Kyseisiä teemoja meille sittelee vapaaehtoistyön koordinaattori Armi Koskela kaupunki- ympäristön toimialalta&nbsp;</p>\n<p>Järjestäjänä toimii Hlesingin kaupungin vapaaehtoistoiminta. Lisätietoa <a href=\"mailto:vapaaehtoistoiminta@hel.fi\">vapaaehtoistoiminta@hel.fi</a>                             <br> tai 12.8.2022 alkaen puh 09 310 46940 Lämpimästi tervetuloa!&nbsp;&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;</p>"
  },
  "location_extra_info": {
    "fi": "Etänä Teamsin välityksellä"
  },
  "info_url": {
    "fi": ""
  },
  "short_description": {
    "fi": "Haluamme kutsua vapaaehtoiset voimavaroja luonnosta luennolle ammentamaan luennon teemoista tukea omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen."
  },
  "provider": {
    "fi": "Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminta"
  },
  "name": {
    "fi": " Voimavaroja luonnosta - tukea hyvinvointiin ja jaksamiseen"
  },
  "provider_contact_info": null,
  "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/event/helsinki:agayandyje/?format=api",
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "Event/LinkedEvent"
}