GET /linkedevents/v1/event/helsinki:agaxdbfdbe/
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json ;utf-8
Vary: Accept

{
  "id": "helsinki:agaxdbfdbe",
  "location": {
    "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/place/helsinki:internet/"
  },
  "keywords": [
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p13463/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p23/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p26626/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p478/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p6165/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p6357/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p7708/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p84/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p9607/"
    }
  ],
  "super_event": null,
  "event_status": "EventScheduled",
  "type_id": "General",
  "external_links": [],
  "offers": [
    {
      "is_free": true,
      "price": null,
      "info_url": null,
      "description": null
    }
  ],
  "data_source": "helsinki",
  "publisher": "ahjo:u02120030",
  "sub_events": [],
  "images": [
    {
      "id": 81079,
      "license": "cc_by",
      "created_time": "2022-06-20T11:02:27.696580Z",
      "last_modified_time": "2022-06-20T11:02:52.148857Z",
      "name": "7E7A0669.jpg",
      "url": "http://api.hel.fi/linkedevents/media/images/7E7A0669.jpg",
      "cropping": "200,0,1000,800",
      "photographer_name": "",
      "alt_text": "7E7A0669.jpg",
      "data_source": "helsinki",
      "publisher": "ahjo:u02120030",
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/image/81079/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "ImageObject"
    }
  ],
  "videos": [],
  "in_language": [],
  "audience": [],
  "created_time": "2022-06-17T11:55:26.873791Z",
  "last_modified_time": "2022-07-05T07:39:56.657632Z",
  "date_published": null,
  "start_time": "2022-08-04T10:00:00Z",
  "end_time": "2022-08-04T11:00:00Z",
  "custom_data": null,
  "audience_min_age": null,
  "audience_max_age": null,
  "super_event_type": "umbrella",
  "deleted": false,
  "maximum_attendee_capacity": null,
  "remaining_attendee_capacity": null,
  "minimum_attendee_capacity": null,
  "enrolment_start_time": null,
  "enrolment_end_time": null,
  "local": false,
  "search_vector_fi": "'16':57C '18':123C '2':40C '2.12.2022':87C,94C '21.12.2022':102C '25.11.2022':79C '3.10':101C '5':85C '5.9':78C,93C '6':41C '9':56C,86C 'a2.1':111C 'aika':16C,61C 'aikuisopisto':53C 'ala':73C 'ammat':51C 'ao':137C 'avoin':7C,69C 'eri':30C 'fyysin':120C 'haku':6C,68C 'hakuinfo':132C 'halu':112C 'haluav':23C 'helsink':127C 'helsinkiläis':19C 'hetk':67C 'hyvä':119C 'ikä':125C 'iltapäiväkerhon':95C 'järjest':14C,28C 'kaupa':72C 'kiele':107C 'klo':55C 'kohtuullin':105C 'kokopäiv':48C 'kotikun':126C 'koulutuks':18C,27C,37C,71C,104C 'koulutusaik':77C,84C,92C,100C 'kunto':121C 'kuukaut':42C 'lisätieto':133C,135C 'lukutaito':110C 'lyhy':39C 'lyhytkoulutuks':11C 'maaha':75C,82C,90C,98C 'maahanmuuttaj':21C 'muuttan':76C,83C,91C,99C 'nope':1A 'nopeast':25C 'ohjaaj':96C 'opiskelu':43C 'osaaj':3A 'osaamiskeskuks':10C,139C 'osaamiskeskus':13C 'osallistu':130C 'päivittäin':62C 'pääs':24C,113C 'reit':2A 'riipu':64C 'ruokapalvelutyöntekij':80C 'seuraav':70C 'stad':9C,12C,50C,136C,138C 'suome':45C,106C 'suullin':108C 'syksy':15C 'tapahtu':44C 'tarvittav':117C 'teoriaosuus':49C 'toimipaik':54C 'työaika':63C 'työeläm':26C,114C 'työharjoittelu':36C,60C 'työnantaj':31C 'työnhaku':128C 'työpaik':65C 'työsken':116C 'työttöm':20C 'työvoimakoulutuks':134C 'työvoimakoulutus':4A,74C,81C,89C,97C 'työvuoro':118C 'täl':66C 'use':8C,17C 'valintakriteer':103C 'valmius':115C 'varastoal':88C 'voima':129C 'vuode':124C 'vähin':122C 'väl':58C 'yhteistyö':29C",
  "search_vector_en": "",
  "search_vector_sv": "",
  "replaced_by": null,
  "provider_contact_info": null,
  "description": {
    "fi": "<p><strong>Nyt haku avoinna useisiin Stadin osaamiskeskuksen lyhytkoulutuksiin!</strong></p>\n<p>Stadin osaamiskeskus järjestää syksyn aikana useita koulutuksia helsinkiläisille työttömille maahanmuuttajille, jotka haluavat päästä nopeasti työelämään. Koulutukset järjestetään yhteistyössä eri työnantajien kanssa ja niissä on työharjoittelu.&nbsp;</p>\n<p>Koulutukset ovat lyhyitä: 2–6 kuukautta. Opiskelu tapahtuu suomeksi ja on kokopäivästä: teoriaosuus Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimipaikassa klo 9–16 välillä ja työharjoittelun aikana päivittäinen työaika riippuu työpaikasta.</p>\n<p><strong>Tällä hetkellä haku avoinna seuraaviin koulutuksiin:</strong></p>\n<ul>\n<li><a href=\"https://stadinao.fi/stadin-osaamiskeskus/kaikki-koulutukset/hot-right-now/kaupan-alan-tyovoimakoulutus/\">Kaupan alan työvoimakoulutus</a> maahan muuttaneille (Koulutusaika: 5.9.–25.11.2022)&nbsp;</li>\n<li><a href=\"https://stadinao.fi/stadin-osaamiskeskus/kaikki-koulutukset/hot-right-now/ruokapalvelu-syksy-2022/\">Ruokapalvelutyöntekijän työvoimakoulutus</a> maahan muuttaneille (Koulutusaika: 5. 9 .–2.12.2022)&nbsp;</li>\n<li><a href=\"https://stadinao.fi/stadin-osaamiskeskus/kaikki-koulutukset/hot-right-now/varastoalan-tvk/\">Varastoalan työvoimakoulutus</a> maahan muuttaneille (Koulutusaika: 5.9.–2.12.2022)&nbsp;</li>\n<li><a href=\"https://stadinao.fi/stadin-osaamiskeskus/kaikki-koulutukset/hot-right-now/iltapaivakerhon-ohjaaja/\">Iltapäiväkerhon ohjaajan työvoimakoulutus</a> maahan muuttaneille (Koulutusaika: 3.10. –21.12.2022)&nbsp;</li>\n</ul>\n<p><strong>Valintakriteerit koulutuksiin:</strong></p>\n<ul>\n<li>Kohtuullinen suomen kielen suullinen ja lukutaito (A2.1)</li>\n<li>Halu päästä työelämään</li>\n<li>Valmius työskennellä tarvittavissa työvuoroissa</li>\n<li>Hyvä fyysinen kunto</li>\n<li>Vähintään 18 vuoden ikä</li>\n<li>Kotikunta Helsinki</li>\n<li>Työnhaku voimassa</li>\n</ul>\n<p><a href=\"https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MzM5Njc1YTQtOTUzYi00YmQ4LWFjZDQtM2Q2NzQ4YjdkZmRi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25228762f4da-13f4-4bb2-85c6-a3a43ffd546f%2522%257d%26anon%3Dtrue&amp;type=meetup-join&amp;deeplinkId=3fd56af1-49f8-4a9c-83cb-41d1a010f1ca&amp;directDl=true&amp;msLaunch=true&amp;enableMobilePage=true&amp;suppressPrompt=true\"><strong>Osallistu tästä hakuinfoon &gt;&gt;&gt;</strong></a></p>\n<p><a href=\"https://tyomarkkinatori.fi/palvelut/0f43cc47-de92-4f1e-b3a8-b3524b32cb92/tyovoimakoulutus\">Lisätietoa työvoimakoulutuksesta </a>&nbsp;</p>\n<p><a href=\"https://stadinao.fi/stadin-osaamiskeskus/\">Lisätietoa Stadin AO / Stadin osaamiskeskuksesta</a>&nbsp;</p>"
  },
  "location_extra_info": {
    "fi": ""
  },
  "name": {
    "fi": "Nopea reitti osaajaksi – työvoimakoulutus"
  },
  "short_description": {
    "fi": "-"
  },
  "provider": {
    "fi": "Helsingin työllisyyspalvelut"
  },
  "info_url": {
    "fi": ""
  },
  "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/event/helsinki:agaxdbfdbe/",
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "Event/LinkedEvent"
}