GET /linkedevents/v1/event/helsinki:agax77vovq/
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json ;utf-8
Vary: Accept

{
  "id": "helsinki:agax77vovq",
  "location": {
    "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/place/helsinki:internet/"
  },
  "keywords": [
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p15875/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p1947/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p20390/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p26626/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p3050/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p916/"
    }
  ],
  "super_event": null,
  "event_status": "EventScheduled",
  "type_id": "General",
  "external_links": [],
  "offers": [
    {
      "is_free": true,
      "price": null,
      "info_url": null,
      "description": null
    }
  ],
  "data_source": "helsinki",
  "publisher": "ahjo:u480400",
  "sub_events": [],
  "images": [
    {
      "id": 76714,
      "license": "cc_by",
      "created_time": "2021-12-21T14:37:20.742854Z",
      "last_modified_time": "2021-12-21T14:38:15.572978Z",
      "name": "Eläkkeellä olevat naiset jumppaavat yhdessä eri välineillä jumppasalissa.",
      "url": "http://api.hel.fi/linkedevents/media/images/Nina_Kaverinen_Senioriliikunta.jpg",
      "cropping": "200,0,1000,800",
      "photographer_name": "Nina Kaverinen",
      "alt_text": "Eläkkeellä olevat naiset jumppaavat yhdessä eri välineillä jumppasalissa.",
      "data_source": "helsinki",
      "publisher": "ahjo:u4804001050",
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/image/76714/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "ImageObject"
    }
  ],
  "videos": [],
  "in_language": [],
  "audience": [],
  "created_time": "2022-06-20T07:23:26.267824Z",
  "last_modified_time": "2022-06-20T08:26:20.436317Z",
  "date_published": null,
  "start_time": "2022-08-22T14:00:00Z",
  "end_time": "2022-08-22T16:00:00Z",
  "custom_data": null,
  "audience_min_age": null,
  "audience_max_age": null,
  "super_event_type": null,
  "deleted": false,
  "maximum_attendee_capacity": null,
  "remaining_attendee_capacity": null,
  "minimum_attendee_capacity": null,
  "enrolment_start_time": "2022-06-19T14:00:00+03:00",
  "enrolment_end_time": "2022-08-22T12:00:00+03:00",
  "local": false,
  "search_vector_fi": "'/s/0d3462ec0c91d5f4':49C '12':44C '17':33C '19':34C '22.8':42C '22.8.2022':31C 'apuohjaajille/ohjaajille':111C 'arkiliikkumis':15B,86C 'asiak':114C 'avo':102C 'elo':142C 'eloku':39C 'en':140C 'ensimmäis':83C 'erityissuunnittelij':126C 'ete':105C 'etä':35C 'haluais':57C 'helsing':123C 'ideo':13B,52C 'ikäihmis':106C 'ikäihmist':4A,14B,23C,53C,78C 'ilmoittaudu':38C 'ilmoittautun':139C 'kaik':101C 'kaipa':11B,50C 'kaupung':124C 'kesk':151C 'keskity':93C 'kiinnostun':120C 'klo':32C,43C 'kouluttaj':121C 'koulutuks':64C 'käytänö':72C,94C 'liik':2A,21C,147C 'liikkeelle-lueno':146C 'liikkumis':74C 'liikkuv':116C 'liiku':6A,25C 'liikun':17B,54C,59C,63C,76C,108C,125C 'liikunnallis':96C 'liikunt':8A,27C 'liittymisohj':137C 'link.webropolsurveys.com':48C 'link.webropolsurveys.com/s/0d3462ec0c91d5f4':47C 'lisätieto':152C 'lisäämis':18B,55C,77C 'lueno':40C,67C,82C,148C 'luento':99C,141C 'lähet':138C 'ma':30C,41C 'men':45C 'merkityks':87C 'miettin':132C 'ohjaav':9A,28C 'osa':92C 'osallistumislink':135C 'osio':84C 'par':79C 'projektikoordinaattor':130C 'ryhm':109C 'saat':68C 'samansisältöis':150C 'san':131C 'savolain':128C 'suosittel':103C 'suunnatu':107C 'suunnittelu':98C 'syveny':85C 'syysku':144C 'taija':127C 'teams':36C 'tehtäv':80C 'tervetulo':133C 'tieto':58C,70C 'toimin':97C 'toimiv':122C 'toise':91C 'tukemis':89C 'tulev':62C 'täl':65C 'uus':12B,51C,118C 'vapaaehtois':10A,29C,110C 'vapaaehtoistoimin':81C 'vapaaehtoistoiminta@hel.fi':153C 'vapaaehtoistyö':19B,56C 'vapaaehtoisuud':119C 'vertaisuud':60C 'vink':95C 'vinkkej':3A,22C,73C 'vuorovaikutteis':66C 'välityks':37C 'yhd':1A,20C,145C 'ystävätoimin':113C",
  "search_vector_en": "",
  "search_vector_sv": "",
  "replaced_by": null,
  "provider_contact_info": null,
  "description": {
    "fi": "<p><strong> Yhdessä liikkeelle! Vinkkejä ikäihmisten kanssa liikkujille ja liikuntaa ohjaaville vapaaehtoisille. ma 22.8.2022 klo 17–19 etänä Teamsin välityksellä.</strong>&nbsp;&nbsp;</p>\n<p>Ilmoittaudu elokuun luennolle ma 22.8 klo 12 mennessä tästä: <a href=\"https://link.webropolsurveys.com/S/0D3462EC0C91D5F4\">https://link.webropolsurveys.com/S/0D3462EC0C91D5F4</a>&nbsp;</p>\n<p>Kaipaatko uusia ideoita ikäihmisten liikunnan lisäämiseen vapaaehtoistyössä? Haluaisitko tietoa liikunnan vertaisuudesta sekä tulevista liikunnan koulutuksista?&nbsp;</p>\n<p>Tällä vuorovaikutteisella luennolla saat sekä tietoa että käytännön vinkkejä liikkumisen ja liikunnan lisäämiseksi<br>ikäihmisten parissa tehtävässä vapaaehtoistoiminnassa. Luennon ensimmäisessä osiossa syvennytään arkiliikkumisen merkitykseen ja tukemiseen, ja toisessa osassa keskitytään käytännön vinkkeihin liikunnallisen toiminnan suunnittelussa. Luento on kaikille avoin. Suosittelemme sitä etenkin ikäihmisille suunnattujen liikunta- ryhmien vapaaehtoisille apuohjaajille/ohjaajille, sekä ystävätoiminnassa asiakkaan kanssa liikkuville, tai uusille vapaaehtoisuudesta kiinnostuneille.&nbsp;&nbsp;</p>\n<p>Kouluttajina toimivat Helsingin kaupungilta liikunnan erityissuunnittelija Taija Savolainen sekä projektikoordinaattori Sanna Miettinen.  Tervetuloa mukaan! Osallistumislinkki ja liittymisohjeet lähetetään ilmoittautuneille ennen luentoa. Elo -ja syyskuun Yhdessä liikkeelle-luennot ovat samansisältöisiä keskenään.&nbsp;</p>\n<p>Lisätietoa <a href=\"mailto:vapaaehtoistoiminta@hel.fi\">vapaaehtoistoiminta@hel.fi</a>&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p></p>"
  },
  "location_extra_info": {
    "fi": "Etänä teamsin välityksellä"
  },
  "name": {
    "fi": "Yhdessä liikkeelle! Vinkkejä ikäihmisten kanssa liikkujille ja liikuntaa ohjaaville vapaaehtoisille"
  },
  "short_description": {
    "fi": "Kaipaatko uusia ideoita ikäihmisten arkiliikkumisen ja liikunnan lisäämiseen vapaaehtoistyössä? "
  },
  "provider": {
    "fi": "Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminta"
  },
  "info_url": {
    "fi": "https://www.vapaaehtoistoiminta.hel.fi/"
  },
  "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/event/helsinki:agax77vovq/",
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "Event/LinkedEvent"
}