GET /linkedevents/v1/event/helsinki:agawz7ride/
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json ;utf-8
Vary: Accept

{
  "id": "helsinki:agawz7ride",
  "location": {
    "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/place/helsinki:internet/"
  },
  "keywords": [
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p1947/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p20390/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p26626/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p3050/"
    }
  ],
  "super_event": null,
  "event_status": "EventScheduled",
  "type_id": "General",
  "external_links": [],
  "offers": [
    {
      "is_free": true,
      "price": null,
      "info_url": null,
      "description": null
    }
  ],
  "data_source": "helsinki",
  "publisher": "ahjo:u480400",
  "sub_events": [],
  "images": [
    {
      "id": 76645,
      "license": "cc_by",
      "created_time": "2021-12-20T13:26:49.300822Z",
      "last_modified_time": "2021-12-20T13:33:12.492595Z",
      "name": "Vapaaehtoistoiminta voi olla rentoa yhdessäoloa kahvittelun merkeissä.",
      "url": "http://api.hel.fi/linkedevents/media/images/vet-perusteet-kurssikuva_jonna_pennanen_2880_zQfZUxp.jpg",
      "cropping": "200,0,1000,800",
      "photographer_name": "Jonna Pennanen",
      "alt_text": "Eläkkeellä oleva nainen kahvittelee ja lukee lehtiä yhdessä vapaaehtoisen nuoren miehen kanssa Oodissa.",
      "data_source": "helsinki",
      "publisher": "ahjo:u4804001050",
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/image/76645/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "ImageObject"
    }
  ],
  "videos": [],
  "in_language": [],
  "audience": [],
  "created_time": "2022-06-16T14:50:04.713867Z",
  "last_modified_time": "2022-06-20T08:31:09.151318Z",
  "date_published": null,
  "start_time": "2022-08-18T14:00:00Z",
  "end_time": "2022-08-18T16:00:00Z",
  "custom_data": null,
  "audience_min_age": null,
  "audience_max_age": null,
  "super_event_type": null,
  "deleted": false,
  "maximum_attendee_capacity": null,
  "remaining_attendee_capacity": null,
  "minimum_attendee_capacity": null,
  "enrolment_start_time": null,
  "enrolment_end_time": null,
  "local": false,
  "search_vector_fi": "'-19':19C '/l/meetup-join/19%3ameeting_mwrkywfhyjatogfjni00m2q0ltkynjgtzjjkzwrmzdqxnje0%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22oid%22%3a%22c199fc1c-2025-44e2-82eb-a00cfe820799%22%7d':91C '17.30':18C '18.8.2022':16C 'aikataulu':56C 'alu':189C 'asio':38C 'automaattis':145C 'ava':144C 'avo':23C 'eloku':74C 'ennakkoilmoittautum':26C 'eri':61C 'erilais':36C,60C 'esimerk':39C 'esit':68C 'esittelem':72C 'etä':20C 'halu':179C 'helsing':10B,50C 'hyvä':6B 'hyväksyy':165C 'intern':115C 'internet-selaim':114C 'jo':139C 'järjestäj':164C 'kaik':31C 'kamer':174C 'kamp':76C 'kattav':69C 'kaupung':11B,51C 'kaut':117C 'kiinnostun':33C 'kirj':153C 'klo':17C 'kohderyhm':64C 'kokouks':125C,132C,156C,163C,168C,170C 'kokous':143C 'kone':110C 'koulutuks':70C,78C,85C,92C,188C 'koulutus':28C,95C 'käy':190C 'käym':34C 'käytänö':37C 'käytö':184C 'lada':107C,134C 'liittymin':93C 'liittyäks':155C 'liity':113C,121C,131C,159C,169C 'link':88C,119C 'lisä':46C,195C 'lisätieto':200C 'lue':194C 'lämpim':83C,198C 'läpi':35C 'm':75C 'mahdol':80C 'maksuto':27C 'meeting':124C 'microsoft':122C 'miel':7B 'mikrofo':171C 'muil':181C 'muka':71C 'mykistety':172C 'nettisivu':192C 'nime':154C 'näky':180C 'odotusaul':161C 'oheis':118C 'oikeud':42C 'oma':55C,109C 'opa':182C 'palj':5B 'palvelukeskus':77C 'par':65C 'perehdy':47C 'periaat':41C 'perust':2A,14C 'pide':96C 'piene':3B 'pois':175C 'puheenvuoro':186C 'pyytämis':187C 'pääl':176C 'rohkeast':102C 'saada':81C 'selaim':116C 'siir':127C 'sivu':128C 'sovelluks':100C,135C 'suunnatu':30C 'tarvits':106C 'teams':21C,87C,99C,108C,123C,141C,151C,183C 'teams-link':86C 'teams-sovelluks':98C 'teams-til':140C,150C 'teams.microsoft.com':90C 'teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_mwrkywfhyjatogfjni00m2q0ltkynjgtzjjkzwrmzdqxnje0%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22oid%22%3a%22c199fc1c-2025-44e2-82eb-a00cfe820799%22%7d':89C 'teema':49C 'teemo':62C 'tehtäv':58C 'tervetulo':84C,199C 'til':152C 'tilaisuus':24C 'tili':142C 'to':15C 'todistus':82C 'toim':54C 'toimin':196C 'toimint':73C 'tule':8B,101C,160C 'vaiva':4B 'vakuutus':45C 'valits':120C 'vapaaehtois':52C 'vapaaehtoistoimin':1A,12B,13C,32C,40C 'vapaaehtoistoiminta.hel.fi':197C 'vapaaehtoistoiminta@hel.fi':201C 'velvoit':43C 'verko':94C,97C 'viera':157C 'vilkaisem':191C 'voit':53C,112C,130C 'vuorovaikutuks':48C 'välityks':22C",
  "search_vector_en": "",
  "search_vector_sv": "",
  "replaced_by": null,
  "provider_contact_info": null,
  "description": {
    "fi": "<p><strong>Vapaaehtoistoiminnan perusteet to 18.8.2022 klo 17.30-19 etänä Teamsin välityksellä.                                      <br> Avoin tilaisuus, ei ennakkoilmoittautumista. </strong></p>\n<p>Maksuton koulutus on suunnattu kaikille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Käymme läpi erilaisia käytännön asioita<br>esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan periaatteet, oikeudet, velvoitteet, ja vakuutus. Lisäksi perehdymme vuorovaikutuksen<br>teemaan. Helsingin kaupungin vapaaehtoisena voit toimia oman aikataulusi mukaan. Tehtäviä on erilaisia, eri teemojen sekä kohderyhmien parissa, ja niitä esitellään kattavasti koulutuksessa. Mukana esittelemässä toimintaa elokuussa mm. Kampin palvelukeskus. Koulutuksesta on mahdollista saada todistus.&nbsp;&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;Lämpimästi tervetuloa! KOULUTUKSEN TEAMS-LINKKI: <a href=\"https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWRkYWFhYjAtOGFjNi00M2Q0LTkyNjgtZjJkZWRmZDQxNjE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22Oid%22%3a%22c199fc1c-2025-44e2-82eb-a00cfe820799%22%7d\">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWRkYWFhYjAtOGFjNi00M2Q0LTkyNjgtZjJkZWRmZDQxNjE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22Oid%22%3a%22c199fc1c-2025-44e2-82eb-a00cfe820799%22%7d</a></p>\n<p>&nbsp;KOULUTUKSEEN LIITTYMINEN VERKOSSA</p>\n<p>Koulutus pidetään verkossa Teams-sovelluksella. Tule rohkeasti mukaan! Sinun ei tarvitse ladata Teamsiä omalle koneellesi, vaan voit liittyä internet-selaimen kautta oheisesta linkistä.</p>\n<p>Valitse Liity Microsoft Teams Meeting -kokoukseen, sinut siirretään sivulle, jolta voit liittyä kokoukseen tai ladata sovelluksen. Jos sinulla on jo Teams-tili, kokous avataan automaattisesti. Jos sinulla ei ole Teams-tiliä, kirjoita nimesi liittyäksesi kokoukseen vieraana. Kun liityt, tulet odotusaulaan, josta kokouksen järjestäjä hyväksyy sinut mukaan kokoukseen.</p>\n<p>Liity kokoukseen mikrofoni mykistettynä, ja kamera pois päältä, jos et halua näkyä muille. Opastamme Teamsin käyttöön ja puheenvuoron pyytämiseen koulutuksen aluksi.</p>\n<p>Käy vilkaisemassa nettisivumme ja lue lisää toiminnasta: <a href=\"https://vapaaehtoistoiminta.hel.fi/\">https://vapaaehtoistoiminta.hel.fi/</a>&nbsp;</p>\n<p>Lämpimästi tervetuloa! Lisätietoa vapaaehtoistoiminta@hel.fi</p>"
  },
  "location_extra_info": {
    "fi": ""
  },
  "name": {
    "fi": "Vapaaehtoistoiminnan perusteet"
  },
  "short_description": {
    "fi": "Pienellä vaivalla paljon hyvää mieltä! Tule mukaan Helsingin kaupungin vapaaehtoistoimintaan!"
  },
  "provider": {
    "fi": "Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminta"
  },
  "info_url": {
    "fi": "https://www.vapaaehtoistoiminta.hel.fi/"
  },
  "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/event/helsinki:agawz7ride/",
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "Event/LinkedEvent"
}