GET /linkedevents/v1/event/helsinki:agatqz2d74/
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json ;utf-8
Vary: Accept

{
  "id": "helsinki:agatqz2d74",
  "location": {
    "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/place/helsinki:internet/"
  },
  "keywords": [
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p16486/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p20405/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p23/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p26626/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p6357/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p7708/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p84/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p9607/"
    }
  ],
  "registration": null,
  "super_event": null,
  "event_status": "EventScheduled",
  "type_id": "General",
  "external_links": [],
  "offers": [
    {
      "is_free": true,
      "price": null,
      "description": null,
      "info_url": null
    }
  ],
  "data_source": "helsinki",
  "publisher": "ahjo:u02120030",
  "sub_events": [],
  "images": [
    {
      "id": 80596,
      "license": "cc_by",
      "created_time": "2022-06-06T09:42:49.342606Z",
      "last_modified_time": "2022-06-06T09:45:00.383023Z",
      "name": "Varjo_talent_attraction_N2_Albiino-11.jpg",
      "url": "http://api.hel.fi/linkedevents/media/images/Varjo_talent_attraction_N2_Albiino-11.jpg",
      "cropping": "200,0,1000,799",
      "photographer_name": "",
      "alt_text": "Varjo_talent_attraction_N2_Albiino-11.jpg",
      "data_source": "helsinki",
      "publisher": "ahjo:u02120030",
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/image/80596/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "ImageObject"
    }
  ],
  "videos": [],
  "in_language": [
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/language/fi/"
    }
  ],
  "audience": [],
  "created_time": "2022-06-06T09:45:00.690453Z",
  "last_modified_time": "2022-06-10T12:32:52.340851Z",
  "date_published": null,
  "start_time": "2022-06-14T06:00:00Z",
  "end_time": "2022-06-14T08:00:00Z",
  "custom_data": null,
  "environmental_certificate": null,
  "environment": null,
  "audience_min_age": null,
  "audience_max_age": null,
  "super_event_type": "umbrella",
  "deleted": false,
  "maximum_attendee_capacity": null,
  "minimum_attendee_capacity": null,
  "enrolment_start_time": null,
  "enrolment_end_time": null,
  "local": false,
  "replaced_by": null,
  "description": {
    "fi": "<p><strong>Nyt tarjolla hyviä koulutusmahdollisuuksia osaamisen vahvistamiseen!</strong></p>\n<p>Oletko kiinnostunut osaamisesi päivittämisestä työelämässä tarvittavilla taidoilla? Tule mukaan kuulemaan erilaisista täydennyskoulutusmahdollisuuksista, joita koulutusten järjestäjillä on valikoimissaan.</p>\n<p>Helsingin työllisyyspalveluiden järjestämässä tapahtumassa koulutuksen tarjoajat kertovat korkeakoulutetuille suunnatuista ajankohtaisista lyhyistä täydennyskoulutusmahdollisuuksista. Niiden avulla voit päivittää osaamistasi työelämässä tarvittavilla taidoilla ja tiedoilla.</p>\n<p>Mukana myös TE-toimiston koulutuspalvelut, joka kertoo työttömälle mahdollisista tavoista päivittää osaamistaan. Saat lisäksi tietoa mm. FEC-koulutuksista, palkkatuesta sekä Helsinki-lisästä.</p>\n<p><a href=\"https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NGMwNmUxZTUtNzM5ZS00ZDExLWE2YzctNGU3NmQzZDIyNDI1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ccc5fb3d-b85b-46e6-aafb-f10ace488fd4%2522%257d%26anon%3Dtrue&amp;type=meetup-join&amp;deeplinkId=074e161b-2c9f-421b-80f6-0a5ae41e9df6&amp;directDl=true&amp;msLaunch=true&amp;enableMobilePage=true&amp;suppressPrompt=true\"><strong>Osallistu tästä &gt;&gt;&gt; </strong></a>&nbsp;</p>\n<p><strong>Tapahtumassa mukana:</strong></p>\n<ul>\n<li>Careeria</li>\n<li>Haaga-Helia AMK</li>\n<li>Helsingin Työllisyyspalvelut (Helsinki-lisä)</li>\n<li>Jyväskylän Yliopisto Avoin</li>\n<li>Laurea AMK</li>\n<li>Talentgate</li>\n<li>TE-toimiston Koulutuspalvelut</li>\n<li>Taitotalo</li>\n<li>Stadin AO</li>\n</ul>\n<p></p>"
  },
  "provider": {
    "fi": "Helsingin työllisyyspalvelut"
  },
  "name": {
    "fi": "Täydennyskoulutusta korkeakoulutetuille!"
  },
  "location_extra_info": {
    "fi": ""
  },
  "short_description": {
    "fi": "-"
  },
  "provider_contact_info": null,
  "info_url": {
    "fi": ""
  },
  "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/event/helsinki:agatqz2d74/",
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "Event/LinkedEvent"
}