GET /linkedevents/v1/event/helsinki:af65obzrz4/
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json ;utf-8
Vary: Accept

{
  "id": "helsinki:af65obzrz4",
  "location": {
    "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/place/tprek:20930/"
  },
  "keywords": [
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p10105/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p1278/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p5121/"
    }
  ],
  "super_event": null,
  "event_status": "EventScheduled",
  "type_id": "General",
  "external_links": [],
  "offers": [
    {
      "is_free": false,
      "price": {
        "fi": "https://www.teatterimuseo.fi/",
        "sv": "https://www.teatterimuseo.fi/",
        "en": "https://www.teatterimuseo.fi/"
      },
      "info_url": {
        "fi": "https://www.teatterimuseo.fi/",
        "sv": "https://www.teatterimuseo.fi/",
        "en": "https://www.teatterimuseo.fi/"
      },
      "description": {
        "fi": "",
        "sv": "",
        "en": ""
      }
    }
  ],
  "data_source": "helsinki",
  "publisher": "ytj:0586977-6",
  "sub_events": [],
  "images": [
    {
      "id": 76622,
      "license": "event_only",
      "created_time": "2021-12-20T08:42:44.498246Z",
      "last_modified_time": "2021-12-20T08:48:32.413444Z",
      "name": "Kenneth Kvarnström: no no",
      "url": "http://api.hel.fi/linkedevents/media/images/no_no.jpg",
      "cropping": "146,0,1054,908",
      "photographer_name": "Teatterimuseo (c) Stefan Bremer",
      "alt_text": "Mies ja nainen tanssimassa",
      "data_source": "helsinki",
      "publisher": "ytj:0586977-6",
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/image/76622/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "ImageObject"
    }
  ],
  "videos": [],
  "in_language": [],
  "audience": [],
  "created_time": "2021-12-20T08:48:32.737541Z",
  "last_modified_time": "2022-06-22T07:05:23.354577Z",
  "date_published": null,
  "start_time": "2021-11-02T22:01:00Z",
  "end_time": "2023-01-08T21:59:00Z",
  "custom_data": null,
  "audience_min_age": null,
  "audience_max_age": null,
  "super_event_type": null,
  "deleted": false,
  "maximum_attendee_capacity": null,
  "remaining_attendee_capacity": null,
  "minimum_attendee_capacity": null,
  "enrolment_start_time": null,
  "enrolment_end_time": null,
  "local": false,
  "search_vector_fi": "'1900':45C '1980':115C '2000':48C,116C '3.11.2021':119C '8.1.2023':120C 'ahker':34C 'aiko':71C 'aina':14C 'alu':47C 'arkistolöytöj':77C 'avatu':37C 'avauks':80C 'elanto':21C 'elo':109C 'eri':70C 'erilais':58C 'es':76C 'haastattelutallent':82C 'haken':19C 'herääv':108C 'histor':6B,10C 'historia':44C 'inspiraatio':22C 'jorm':87C 'kansainväl':16C 'kansainvälin':5B,9C 'kansainvälis':43C 'kansainvälisyys':99C 'katr':91C 'kertov':97C 'koreograf':31C 'koulutu':20C 'kuusel':86C 'leinon':90C 'liike':2A,69C,73C 'luvu':46C,49C,117C 'läs':62C 'mainitu':106C 'marj':85C 'marrasku':36C 'mielenkiintois':42C 'mil':65C 'millain':51C 'millais':57C 'mite':98C 'mone':104C 'muka':113C 'nykykent':81C 'nykytans':4B,8C,41C 'nykytanssikoost':110C 'näyttely':38C,74C,105C 'opettaj':28C 'pääsev':83C 'raekalio':95C 'ryhm':29C 'saak':50C 'soini':92C 'suomalain':11C 'suomalais':3B,7C,40C,63C 'suome':35C 'susan':89C 'syvä':1A,68C,72C 'taiteilij':17C 'tanssitaid':12C 'tanssitait':64C 'tanssitaiteilij':54C 'tar':56C 'teatterimuseo':118C 'teoks':107C,114C 'toisa':26C 'tutustu':39C 'työn':55C 'työs':103C 'ulkom':25C 'ulkomais':27C 'uotin':88C 'uus':79C 'vaikut':59C 'vaikuttanu':101C 'valtter':94C 'vierail':33C 'yhteistyö':24C 'ääne':84C",
  "search_vector_en": "'20th':66C '21st':70C '3.11.2021':141C '8.1.2023':142C 'abroad':33C 'affect':136C 'alway':20C 'archiv':108C 'art':93C 'artist':24C,79C 'begin':63C 'centuri':67C,71C 'choreograph':42C 'collabor':31C 'contemporari':8B,15C,59C 'current':115C 'danc':9B,16C,18C,60C,78C,92C 'deep':1A,96C,104C 'differ':85C,101C 'educ':27C 'exhibit':47C,106C 'explor':52C 'featur':107C 'field':116C 'find':109C 'finland':45C 'finnish':7B,14C,17C,58C,91C 'foreign':38C 'group':40C 'hand':37C 'histori':5B,12C,56C 'influenc':86C 'inspir':29C 'interest':54C 'intern':4B,11C,22C,55C,134C 'interview':119C 'jorma':122C 'katri':126C 'kuusela':121C 'leinonen':125C 'like':83C,99C 'livelihood':28C 'marjo':120C 'movement':2A,97C,105C 'museum':140C 'new':111C 'novemb':51C 'open':49C,112C 'present':89C 'raekallio':130C 'soini':127C 'sought':26C 'stori':75C 'susanna':124C 'talk':131C 'teacher':39C 'theatr':139C 'time':102C 'uotinen':123C 'valtteri':129C 'visit':44C 'work':81C,138C",
  "search_vector_sv": "'1900':63C '2000':67C '3.11.2021':132C '8.1.2023':133C 'alltid':17C 'andr':31C 'arbet':130C 'arbetshistori':72C 'arkivfynd':100C 'bekant':49C 'berät':124C 'besök':40C 'början':61C 'dag':105C 'dans':13C,56C 'danskonst':84C 'danskonstnär':71C 'djup':1A,88C,96C 'finland':15C,41C 'finländsk':4B,9C,54C,83C 'flit':39C 'får':109C 'försörjning':24C 'grupp':36C 'histori':7B,12C,59C 'hurudan':85C 'hör':111C 'influens':77C 'inspiration':25C 'internationalism':127C 'internationell':6B,11C,19C,58C 'intressant':57C 'jorm':114C 'katri':118C 'konstfält':106C 'konstnär':20C 'koreograf':38C 'kuusel':113C 'leinon':117C 'lär':35C 'marjo':112C 'material':103C 'mod':55C 'novemb':48C 'nutidsdans':5B,10C 'nytt':102C 'närvar':80C 'olik':76C,92C 'presenter':98C 'påverk':128C 'raekallio':122C 'rör':2A,89C,97C 'samarbet':27C 'samt':101C 'sett':73C 'sidan':32C 'soini':119C 'susan':116C 'sökt':22C 'talet':64C,68C 'teatermuseet':131C 'tid':93C 'uotin':115C 'utbildning':23C 'utl':29C 'utländsk':34C 'utställning':44C,95C 'valtteri':121C 'videointervju':108C 'änd':65C 'å':30C 'öppn':46C",
  "replaced_by": null,
  "provider_contact_info": null,
  "description": {
    "fi": "<p>Suomalaisen nykytanssin kansainvälinen historia</p>\n<p></p>\n<p>Suomalainen tanssitaide on aina ollut kansainvälistä. Taiteilijat ovat hakeneet koulutusta, elantoa, inspiraatiota ja yhteistyötä ulkomailta. Toisaalta ulkomaiset opettajat, ryhmät ja koreografit ovat vierailleet ahkerasti Suomessa.</p>\n<p></p>\n<p>Marraskuussa avatussa näyttelyssä tutustutaan suomalaisen nykytanssin mielenkiintoiseen kansainväliseen historiaan 1900-luvun alusta 2000-luvulle saakka. Millainen on ollut tanssitaiteilijan työn tarina? Millaiset erilaiset vaikutteet ovat olleet läsnä suomalaisessa tanssitaiteessa? Millaista on ollut syvä liike eri aikoina?</p>\n<p></p>\n<p>Syvää liikettä -näyttelyssä on esillä arkistolöytöjä sekä uusia avauksia nykykentältä. Haastattelutallenteissa pääsevät ääneen Marjo Kuusela, Jorma Uotinen, Susanna Leinonen, Katri Soini ja Valtteri Raekallio, jotka kertovat, miten kansainvälisyys on vaikuttanut heidän työssään. Monet näyttelyssä mainitut teokset heräävät eloon nykytanssikoosteessa, jossa on mukana teoksia 1980–2000-luvuilta.</p>\n<p></p>\n<p>Teatterimuseo</p>\n<p>3.11.2021-8.1.2023</p>",
    "sv": "<p>Den finländska nutidsdansens internationella historia</p>\n<p></p>\n<p>Dansen i Finland har alltid varit internationell. Konstnärerna har sökt utbildning, försörjning, inspiration och samarbete i utlandet. Å andra sidan har utländska lärare, grupper och koreografer flitigt besökt Finland.</p>\n<p></p>\n<p>I den utställning som öppnas i november bekantar vi oss med den finländska moderna dansens intressanta internationella historia från början av 1900-talet ända till 2000-talet. Hur har danskonstnärens arbetshistoria sett ut? Vilka olika influenser har varit närvarande i den finländska danskonsten? Hurudan har den djupa rörelsen varit under olika tider?</p>\n<p></p>\n<p>I utställningen Djupa rörelser presenterar vi arkivfynd samt nytt material från dagens konstfält. I videointervjuer får vi höra Marjo Kuusela, Jorma Uotinen, Susanna Leinonen, Katri Soini och Valtteri Raekallio, som berättar om hur internationalismen påverkat deras arbete.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Teatermuseet</p>\n<p>3.11.2021-8.1.2023</p>",
    "en": "<p>The International History of Finnish Contemporary Dance</p>\n<p></p>\n<p>Finnish dance has always been international. The artists have sought education, livelihood, inspiration and collaboration from abroad. On the other hand, foreign teachers, groups and choreographers have visited Finland.</p>\n<p></p>\n<p>The exhibition, which opens in November, explores the interesting international history of Finnish contemporary dance from the beginning of the 20th century to the 21st century. What has the story of the dance artist’s work been like? What different influences have been present in Finnish dance art? What has deep movement been like at different times?</p>\n<p></p>\n<p>The Deep Movement exhibition features archive finds and new openings from the current field. In the interviews Marjo Kuusela, Jorma Uotinen, Susanna Leinonen, Katri Soini and Valtteri Raekallio talk about how internationality has affected their work.</p>\n<p></p>\n<p>Theatre Museum</p>\n<p>3.11.2021-8.1.2023</p>"
  },
  "location_extra_info": {
    "fi": "",
    "sv": "",
    "en": ""
  },
  "name": {
    "fi": "Syvää liikettä",
    "sv": "Djupa rörelser",
    "en": "Deep Movement"
  },
  "short_description": {
    "fi": "Suomalaisen nykytanssin kansainvälinen historia",
    "sv": "Den finländska nutidsdansens internationella historia",
    "en": "The International History of Finnish Contemporary Dance"
  },
  "provider": {
    "fi": "Teatterimuseo",
    "sv": "Teatermuseet",
    "en": "Theatre Museum"
  },
  "info_url": {
    "fi": "https://www.teatterimuseo.fi/",
    "sv": "https://www.teatterimuseo.fi/sv/Djupa-rorelser",
    "en": "https://www.teatterimuseo.fi/en/Deep-movement"
  },
  "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/event/helsinki:af65obzrz4/",
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "Event/LinkedEvent"
}