GET /linkedevents/v1/event/helmet:236073/
HTTP 200 OK
Allow: GET, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json ;utf-8
Vary: Accept

{
  "id": "helmet:236073",
  "location": {
    "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/place/helsinki:internet/"
  },
  "keywords": [
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/helmet:1/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/helmet:10592/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/helmet:10691/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/helmet:11193/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/helmet:11996/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p26626/"
    },
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/keyword/yso:p8113/"
    }
  ],
  "super_event": null,
  "event_status": "EventRescheduled",
  "type_id": "General",
  "external_links": [],
  "offers": [
    {
      "is_free": true,
      "price": null,
      "info_url": null,
      "description": null
    }
  ],
  "data_source": "helmet",
  "publisher": "ahjo:u4804001010",
  "sub_events": [],
  "images": [
    {
      "id": 80272,
      "license": "cc_by",
      "created_time": "2022-05-25T16:19:05.385853Z",
      "last_modified_time": "2022-05-25T16:19:05.385872Z",
      "name": "",
      "url": "https://www.helmet.fi/download/noname/{3D95B658-3DEF-49B9-8D65-82C978CBA7F3}/93605",
      "cropping": "",
      "photographer_name": null,
      "alt_text": null,
      "data_source": "helmet",
      "publisher": "ahjo:u4804001010",
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/image/80272/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "ImageObject"
    }
  ],
  "videos": [],
  "in_language": [
    {
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/language/fi/"
    }
  ],
  "audience": [],
  "created_time": "2022-05-25T16:19:05.372134Z",
  "last_modified_time": "2022-08-13T21:20:05.436027Z",
  "date_published": "2022-05-25T15:52:00Z",
  "start_time": "2022-10-11T15:00:00Z",
  "end_time": "2022-10-11T16:00:00Z",
  "custom_data": null,
  "audience_min_age": null,
  "audience_max_age": null,
  "super_event_type": null,
  "deleted": false,
  "maximum_attendee_capacity": null,
  "remaining_attendee_capacity": null,
  "minimum_attendee_capacity": null,
  "enrolment_start_time": null,
  "enrolment_end_time": null,
  "local": false,
  "search_vector_fi": "'11.10':7B,32C '18':9B,34C '2022':23B,48C 'alakoulu':123C 'annol':3A,12B,13B,37C,38C,60C,74C,97C,136C 'el':2A,11B,36C,59C,135C 'elinaannol':144C 'eläm':114C 'erikoikirjastonhoitaj':56C 'erityisal':68C 'esikoisteoks':25B,50C 'ete':129C 'etel':90C 'etelä-pohjanm':89C 'haastattel':55C 'heittäytym':115C 'helsinkiläin':62C 'ilmestyn':24B,49C 'instagram':142C 'instagram-til':141C 'its':98C 'juure':87C 'kaik':18B,43C,119C,130C 'kerto':14B,39C 'kevä':22B,47C 'kiel':78C 'kiele':72C 'kirj':122C 'kirjailij':54C,134C,140C 'kirjailijavier':1A 'kirjailijavieraaks':10B,35C 'kirjallisuud':65C 'kirjallisuut':80C 'kirjasto':5B,30C 'kirjoittam':83C 'klo':8B,33C 'kotim':79C 'kotisivu':137C 'kukkiv':27B,52C,107C 'kum':100C 'kunnes':26B,51C,106C 'kute':96C 'laihia':94C 'lakeuks':95C 'lapsuusmaisem':93C 'lisätieto':133C 'lokaku':19B,44C,120C 'luova':82C 'mannil':58C 'marj':57C 'myös':99C,139C 'nuori':110C 'opettaj':66C,105C,111C,124C 'opetus':73C 'opiskelu':76C 'oppil':128C 'pohjanm':91C 'puut':28B,53C,108C 'päähenkilö':103C 'rohkeast':116C 'romaan':17B,42C,102C,109C 'saa':6B,31C 'suome':77C 'suomi':70C 'taiva':20B,45C,121C 'tavoittel':112C 'tekem':127C 'tikkuril':4B,29C 'til':143C 'toise':16B,41C,71C 'turu':84C 'tutustu':138C 'täyt':113C 'uunituor':15B,40C 'uute':117C 'valmis':126C 'väkis':132C 'yliopisto':85C 'äidinkiel':63C",
  "search_vector_en": "",
  "search_vector_sv": "",
  "replaced_by": null,
  "provider_contact_info": null,
  "description": {
    "fi": "<p>Tikkurilan kirjasto saa 11.10. klo 18 kirjailijavieraakseen Elina Annolan. Annola kertoo uunituoreesta toisesta romaanistaan <a href=\"https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509544__Selina%20annola__P0%2C1__Orightresult__U__X2?lang=fin&amp;suite=cobalt\">Kaikki lokakuun taivaat</a> sekä keväällä 2022 ilmestyneestä esikoisteoksestaan <a href=\"https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2491087__Selina%20annola__Orightresult__U__X4?lang=fin&amp;suite=cobalt\">Kunnes kukkivat puut</a>. Kirjailijaa haastattelee erikoikirjastonhoitaja Marjo Mannila.</p><p>Elina Annola on helsinkiläinen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, jonka erityisalaa on suomi toisena kielenä -opetus. Annola on opiskellut suomen kieltä, kotimaista kirjallisuutta ja luovaa kirjoittamista Turun yliopistossa. Hänen juurensa ovat Etelä-Pohjanmaalla ja lapsuusmaisemat Laihian lakeuksilla.</p><p>Kuten Annola itsekin, myös kummankin hänen romaaninsa päähenkilö on opettaja. Kunnes kukkivat puut -romaanissa nuori opettaja tavoittelee täyttä elämää heittäytymällä rohkeasti uuteen ja Kaikki lokakuun taivaat -kirjassa alakoulun opettaja on valmis tekemään oppilaiden eteen kaikkensa, vaikka väkisin.</p><p> <a href=\"http://elinaannola.com\">Lisätietoa kirjailijasta Elina Annolan kotisivulla</a>. <a href=\"https://www.instagram.com/elina.annola/\">Tutustu myös kirjailijan Instagram-tiliin @elinaannola.</a></p>"
  },
  "location_extra_info": {
    "fi": "Musiikkiosasto, 1. krs"
  },
  "name": {
    "fi": "Kirjailijavieraana Elina Annola"
  },
  "short_description": {
    "fi": "Tikkurilan kirjasto saa 11.10. klo 18 kirjailijavieraakseen Elina Annolan. Annola kertoo uunituoreesta toisesta romaanistaan Kaikki lokakuun taivaat sekä keväällä 2022 ilmestyneestä esikoisteoksestaan Kunnes kukkivat puut."
  },
  "provider": null,
  "info_url": null,
  "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v1/event/helmet:236073/",
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "Event/LinkedEvent"
}