Filtering retrieved events

Query parameters can be used to filter the retrieved events by the following criteria.

Event time

Use start and end to restrict the date range of returned events. Any events that intersect with the given date range will be returned.

The parameters start and end can be given in the following formats:

 • ISO 8601 (including the time of day)
 • yyyy-mm-dd

In addition, today can be used as the value.

Example:

event/?start=2014-01-15&end=2014-01-20

See the result

Event location

Bounding box

To restrict the retrieved events to a geographical region, use the query parameter bbox in the format

bbox=west,south,east,north

Where west is the longitude of the rectangle's western boundary, south is the latitude of the rectangle's southern boundary, and so on.

Example:

event/?bbox=24.9348,60.1762,24.9681,60.1889

See the result

Specific location

To restrict the retrieved events to a known location(s), use the query parameter location, separating values by commas if you wish to query for several locations.

Location ids are found at the place endpoint, which lists the locations in decreasing number of events found. Most locations originate from the Helsinki service point registry (tprek), hence the format tprek:28473. An easy way to locate service points is to browse servicemap.hel.fi, which uses the same location ids, e.g. servicemap.hel.fi/unit/28473.

Example:

event/?location=tprek:28473

See the result

District

To restrict the retrieved events to city district(s), use the query parameter division, separating values by commas if you wish to query for several divisions.

City of Helsinki neighborhoods (kaupunginosa), districts (peruspiiri) and subdistricts (osa-alue) are supported. Check the divisions on the Helsinki map service.

You may query either by specific OCD division type peruspiiri:malmi, or by division name malmi. The latter query checks all divisions with the name, regardless of division type.

Example:

event/?division=malmi

See the result

Event category

To restrict the retrieved events by category, use the query parameter keyword, separating values by commas if you wish to query for several locations.

Keyword ids are found at the keyword endpoint, which lists the keywords in decreasing number of events found. The common keywords used in all events originate from the general Finnish ontology (yso), hence the format yso:p4354.

Example:

event/?keyword=yso:p4354

See the result

Event text

To find out events that contain a specific string in any of the text fields, use the query parameter text.

Example:

event/?text=shostakovich

See the result

Event language

To find events that have a set language or event data translated into that language, use the query parameter language. If you only wish to see events that have a set language, use the in_language parameter, and if you only want event data translated to a set language, use the translation parameter.

Supported languages are found at the language endpoint, which also lists which languages have translations available. Currently, translations are supported in fi, sv, en, ru, zh_hans, and ar.

Example:

event/?language=ru

See the result

Event publisher

To find out events that are published by a specific organization, use the query parameter publisher.

Existing organizations are found at the organization endpoint.

Example:

event/?publisher=ytj:0586977-6

See the result

Event hierarchy

Events in linkedevents may be either standalone events, or they may have super or sub events. There are two types of super events, indicated in the field super_event_type by recurring (repeating events, event series) and umbrella (festivals etc.).

recurring events last for a period and have sub_events that all have similar data, but different dates.

umbrella events last for a period and may have different sub_events, including recurring events (i.e. an umbrella festival may have a recurring theater play sub_event, which may have several nights as sub_events.)

Super event type

You may use the query parameter super_event_type, comma separated, to get only super events of specific types. You may use none if you want non-super events included.

Example:

event/?super_event_type=umbrella,none

See the result

Super event

You may use the query parameter super_event, comma separated, to get all subevents for specific superevents. You may use none if you want all events which have no superevent included.

Example:

event/?super_event=linkedevents:agg-103

See the result

Getting detailed data

In the default case, keywords, locations, and other fields that refer to separate resources are only displayed as simple references.

If you want to include the complete data from related resources in the current response, use the keyword include. For example:

event/?include=location,keywords

See the result

Ordering

Default ordering is descending order by -last_modified_time. You may also order results by start_time, end_time, name and duration. Descending order is denoted by adding - in front of the parameter, default order is ascending. For example:

event/?sort=-end_time

See the result

GET /linkedevents/v0.1/event/
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, PUT, PATCH, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json ;utf-8
Vary: Accept

{
  "meta": {
    "count": 123931,
    "next": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/?page=2",
    "previous": null
  },
  "data": [
    {
      "id": "linkedevents:agg-124",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:8740/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2433/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:53/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2850/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:42/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2625/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:354/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:33/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:351/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2434/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [],
      "data_source": "kulke",
      "publisher": "ahjo:u4804001050",
      "sub_events": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/kulke:47813/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/kulke:47985/"
        }
      ],
      "in_language": [],
      "audience": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2434/"
        }
      ],
      "created_time": "2019-04-15T13:18:06.448586Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:17:35.319265Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-11-29T12:00:00Z",
      "end_time": null,
      "custom_data": null,
      "origin_id": null,
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "provider_contact_info": null,
      "provider": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Riemukas monologi marssittaa lavalle Suomen rakastetuimman ja rentuimman runoilijan Eino Leinon sydämenvalitut.</p><p>Ääneen pääsevät tietysti tunnetuimmat muusat L. Onerva ja Aino Kallas, mutta myös koko liuta vihittyjä vaimoja. Kattaapa eksien kavalkadi myös muita aikansa merkkinaisia, kuten satukuningatar Anni Swanin ja kulttuurimatami Maila Talvion. Vauhdikkaassa menossa osansa saavat niin juopottelevat taiteilijamiehet kuin kulisseja kannattelevat vaimotkin.</p><p>Käsikirjoitus Pinja Hahtola<br>Ohjaus Seppo Honkonen<br>Äänisuunnittelu Marko Pakarinen<br>Sovitus ja visuaalinen ilme työryhmä<br>Päähineet Heidi Tsokkinen /Hatlantis Oy<br>Muusien rooleissa Pinja Hahtola</p><p>Kesto n. 75 min, ei väliaikaa.</p>"
      },
      "headline": {
        "fi": "Eino Leinon eksät"
      },
      "name": {
        "fi": "Eino Leinon eksät – - enemmän ja vähemmän muusina"
      },
      "secondary_headline": {
        "fi": "- enemmän ja vähemmän muusina"
      },
      "short_description": {
        "fi": "Riemukas monologi marssittaa lavalle Suomen rakastetuimman ja rentuimman runoilijan Eino Leinon sydämenvalitut."
      },
      "info_url": null,
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/linkedevents:agg-124/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": null
    },
    {
      "id": "linkedevents:agg-123",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:7265/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:53/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:48/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:348/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:616/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p1808/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:671/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:31/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:55/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:673/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "info_url": null,
          "price": null
        }
      ],
      "data_source": "kulke",
      "publisher": "ahjo:u4804001050",
      "sub_events": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/kulke:47797/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/kulke:47798/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/kulke:47807/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/kulke:47808/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/kulke:47809/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/kulke:47810/"
        }
      ],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2019-03-25T18:18:05.661945Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:17:35.049885Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-07-29T13:00:00Z",
      "end_time": "2019-08-03",
      "custom_data": null,
      "origin_id": null,
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "provider_contact_info": null,
      "provider": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": null,
      "headline": null,
      "name": {
        "fi": "Jazz-Espa 20 vuotta",
        "en": "Jazz-Espa 20 years"
      },
      "secondary_headline": {
        "fi": "Jazz-Espa 20 vuotta",
        "en": "Jazz-Espa 20 years"
      },
      "short_description": null,
      "info_url": null,
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/linkedevents:agg-123/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": null
    },
    {
      "id": "kulke:47985",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:8740/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2433/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:42/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2434/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:53/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:354/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:351/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2625/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2850/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:33/"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/linkedevents:agg-124/"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "description": {
            "fi": "http://www.malmitalo.fi/fi/liput"
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.lippu.fi/eino-leinon-eksaet-helsinki-lippuja.html?affiliate=ADV&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=2358202%2411849692"
          },
          "price": {
            "fi": "15/12 €"
          }
        }
      ],
      "data_source": "kulke",
      "publisher": "ahjo:u4804001050",
      "sub_events": [],
      "in_language": [],
      "audience": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2434/"
        }
      ],
      "created_time": "2019-04-15T13:18:02.460933Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:17:34.583890Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-11-29T17:00:00Z",
      "end_time": null,
      "custom_data": null,
      "origin_id": "47985",
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Riemukas monologi marssittaa lavalle Suomen rakastetuimman ja rentuimman runoilijan Eino Leinon sydämenvalitut.</p><p>Ääneen pääsevät tietysti tunnetuimmat muusat L. Onerva ja Aino Kallas, mutta myös koko liuta vihittyjä vaimoja. Kattaapa eksien kavalkadi myös muita aikansa merkkinaisia, kuten satukuningatar Anni Swanin ja kulttuurimatami Maila Talvion. Vauhdikkaassa menossa osansa saavat niin juopottelevat taiteilijamiehet kuin kulisseja kannattelevat vaimotkin.</p><p>Käsikirjoitus Pinja Hahtola<br>Ohjaus Seppo Honkonen<br>Äänisuunnittelu Marko Pakarinen<br>Sovitus ja visuaalinen ilme työryhmä<br>Päähineet Heidi Tsokkinen /Hatlantis Oy<br>Muusien rooleissa Pinja Hahtola</p><p>Kesto n. 75 min, ei väliaikaa.</p>"
      },
      "headline": {
        "fi": "Eino Leinon eksät"
      },
      "name": {
        "fi": "Eino Leinon eksät – - enemmän ja vähemmän muusina"
      },
      "secondary_headline": {
        "fi": "- enemmän ja vähemmän muusina"
      },
      "short_description": {
        "fi": "Riemukas monologi marssittaa lavalle Suomen rakastetuimman ja rentuimman runoilijan Eino Leinon sydämenvalitut."
      },
      "info_url": {
        "fi": "http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/6C36509204D12B916F08060398895D26/Eino_Leinon_eksat_"
      },
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/kulke:47985/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": "http://www.malmitalo.fi/instancedata/prime_product_resurssivaraus/kulke/embeds/EventPic_646661.jpg"
    },
    {
      "id": "kulke:47813",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:8740/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2433/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:42/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2434/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:53/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:354/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:351/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2625/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2850/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:33/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:616/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:55/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:673/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:54/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:671/"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/linkedevents:agg-124/"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "description": {
            "fi": "http://www.malmitalo.fi/fi/liput",
            "sv": "http://www.malmitalo.fi/sv/biljetter",
            "en": "http://www.malmitalo.fi/en/tickets"
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.lippu.fi/eino-leinon-eksaet-helsinki-lippuja.html?affiliate=ADV&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=2358202%2411849691",
            "sv": "https://www.lippu.fi/eino-leinon-eksaet-helsinki-lippuja.html?affiliate=ADV&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=2358202%2411849691",
            "en": "https://www.lippu.fi/eino-leinon-eksaet-helsinki-lippuja.html?affiliate=ADV&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=2358202%2411849691"
          },
          "price": {
            "fi": "6 €",
            "sv": "6 €",
            "en": "6 €"
          }
        }
      ],
      "data_source": "kulke",
      "publisher": "ahjo:u4804001050",
      "sub_events": [],
      "in_language": [],
      "audience": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2434/"
        }
      ],
      "created_time": "2019-04-15T13:18:02.218634Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:17:34.544420Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-11-29T12:00:00Z",
      "end_time": null,
      "custom_data": null,
      "origin_id": "47813",
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Riemukas monologi marssittaa lavalle Suomen rakastetuimman ja rentuimman runoilijan Eino Leinon sydämenvalitut.</p><p>Ääneen pääsevät tietysti tunnetuimmat muusat L. Onerva ja Aino Kallas, mutta myös koko liuta vihittyjä vaimoja. Kattaapa eksien kavalkadi myös muita aikansa merkkinaisia, kuten satukuningatar Anni Swanin ja kulttuurimatami Maila Talvion. Vauhdikkaassa menossa osansa saavat niin juopottelevat taiteilijamiehet kuin kulisseja kannattelevat vaimotkin.</p><p>Käsikirjoitus Pinja Hahtola<br>Ohjaus Seppo Honkonen<br>Äänisuunnittelu Marko Pakarinen<br>Sovitus ja visuaalinen ilme työryhmä<br>Päähineet Heidi Tsokkinen /Hatlantis Oy<br>Muusien rooleissa Pinja Hahtola</p><p>Kesto n. 75 min, ei väliaikaa</p>",
        "sv": "<p>En glad monolog om Eino Leinos kvinnor.</p><p>Kring diktaren Eino Leino finns många fantastiska kvinnor, de kändaste av vilka lär vara L. Onerva och Aino Kallas. Dessa kvinnor som i historieböckerna fått roll som muser marscherar nu upp på scenen i föreställningen Eino Leinon eksät. Kvinnorna har ett och annat att säga om den mytiska diktaren.</p><p>Längd ca 75 min</p>",
        "en": "<p>A joyful Finnish monologue about poet Eino Leino’s women. They are talking in Finnish.</p><p>Poet Eino Leino was surrounded by many wonderful women, with L. Onerva and Aino Kallas perhaps the best known to the public. These two women, who have been painted in public as his muses, take the stage, with a lot to say about the legendary poet.</p><p>Duration approx. 75 min</p>"
      },
      "headline": {
        "fi": "Eino Leinon eksät",
        "sv": "Eino Leinon eksät",
        "en": "Eino Leinon eksät"
      },
      "name": {
        "fi": "Eino Leinon eksät – - enemmän ja vähemmän muusina",
        "sv": "Eino Leinon eksät – - enemmän ja vähemmän muusina",
        "en": "Eino Leinon eksät – - enemmän ja vähemmän muusina"
      },
      "secondary_headline": {
        "fi": "- enemmän ja vähemmän muusina",
        "sv": "- enemmän ja vähemmän muusina",
        "en": "- enemmän ja vähemmän muusina"
      },
      "short_description": {
        "fi": "Riemukas monologi marssittaa lavalle Suomen rakastetuimman ja rentuimman runoilijan Eino Leinon sydämenvalitut.",
        "sv": "En glad monolog om Eino Leinos kvinnor.",
        "en": "A joyful Finnish monologue about poet Eino Leino’s women. They are talking in Finnish."
      },
      "info_url": {
        "fi": "http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/866979D4582A9AA6B4E84AC8BBFEE8F8/Eino_Leinon_eksat_",
        "sv": "http://www.malmitalo.fi/sv/evenemangen/event/866979D4582A9AA6B4E84AC8BBFEE8F8/Eino_Leinon_eksat_",
        "en": "http://www.malmitalo.fi/en/events/event/866979D4582A9AA6B4E84AC8BBFEE8F8/Eino_Leinon_eksat_"
      },
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/kulke:47813/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": "http://www.malmitalo.fi/instancedata/prime_product_resurssivaraus/kulke/embeds/EventPic_645364.jpg"
    },
    {
      "id": "kulke:47810",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:7265/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:616/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:53/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:671/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:55/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:348/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:673/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:48/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p1808/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:31/"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/linkedevents:agg-123/"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "info_url": null,
          "price": null
        }
      ],
      "data_source": "kulke",
      "publisher": "ahjo:u4804001050",
      "sub_events": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2019-03-26T16:19:03.652519Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:17:33.502558Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-08-03T09:00:00Z",
      "end_time": null,
      "custom_data": null,
      "origin_id": "47810",
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Klo 14.00 Trio Toffa</p><p><b>Klo 12.00 Joonas Tuuri Quartet</b></p><p><i>Joonas Tuuri – db, Ilmari Rönkä – alto sax, Toomas Keski-Säntti – p, Anssi Tirkkonen – dr</i></p><p>Basisti Joonas Tuurin luotsaama uusi yhtye tulkitsee Tuurin säveltämää uutta jazzia omalla persoonallisella tavallaan. Sävellykset ovat saaneet vaikutteita muun muassa Wayne Shorterin, Chick Corean ja Kendrick Scott Oraclen musiikista. Nuoresta iästään huolimatta kvartetti on ehtinyt esiintyä jo viime syksyn Oslo Jazz Festivalilla ja kerätä positiivista huomiota Helsingin klubikeikoilla.</p><p><b>Klo 14.00 Trio Toffa</b></p><p><i>Noël Saizonou – voc, perc, Petri Kautto – g, voc, Kari Ikonen – Moog, voc</i></p><p>Tämä ultrapositiivinen ja energinen afrojazz-trio pistää suun messingille ja tanssijalan vipajamaan! Toffan debyyttilevy Positive kiinnitti bändin ilmestymisvuonnaan 2016 isoille festareille, kuten Pori Jazziin ja Helsingin Juhlaviikoille, ja kolmikko valmisteleekin jo seuraavaa albumiaan. Positive-levyn sävellyksistä ja sanoituksista vastasi beniniläissyntyinen vokalisti ja perkussionisti Noël Saizonou, joka vaikuttaa myös kiitetyssä Helsinki–Cotonou Ensemblessa. Yhtyeen mukaansatempaavan meiningin täydentävät maamme johtava Moog-joogi Kari Ikonen ja folkin lainsuojaton, kitaristi Petri Kautto. Trio päättää Jazz-Espa-konserttisarjan juuri täydellisesti: yhteiseen ilon kokemukseen, minkä vain musiikki voi saada aikaan.</p>",
        "en": "<p>14.00 Trio Toffa</p><p><b>12.00 Joonas Tuuri Quartet</b></p><p><i>Joonas Tuuri – db, Ilmari Rönkä – alto sax, Toomas Keski-Säntti – p, Anssi Tirkkonen – dr</i></p><p>Despite its fairly short existence, bassist Joonas Tuuri’s new quartet has already performed at Oslo Jazz Festival last year, and gathered positive attention on club concerts in Helsinki. Tuuri’s honest and heartfelt compositions are influenced by the likes of Wayne Shorter, Chick Corea and Kendrick Scott Oracle.</p><p><b>14.00 Trio Toffa</b></p><p><i>Noël Saizonou – voc, perc, Petri Kautto – g, voc, Kari Ikonen – Moog, voc</i></p><p>This ultra-positive, high-energy afrojazz trio makes you smile, dance and feel happy as a clam! Trio Toffa’s acclaimed debut album Positive has put the band on main stages of Finland’s major festivals, such as Pori Jazz, Fest Africa, Elojazz and Helsinki Festival (Helsingin Juhlaviikot). Last year the trio played the main role in La mer si vaste at the Finnish National Theatre, and all twelve shows were sold out. Toffa is also featured on Two Tribes – An Intercontinental Journey in Rhythm compilation, recently released by German label Agogo Records.</p>"
      },
      "headline": {
        "fi": "Joonas Tuuri Quartet",
        "en": "Joonas Tuuri Quartet"
      },
      "name": {
        "fi": "Joonas Tuuri Quartet – Jazz-Espa 20 vuotta",
        "en": "Joonas Tuuri Quartet – Jazz-Espa 20 years"
      },
      "secondary_headline": {
        "fi": "Jazz-Espa 20 vuotta",
        "en": "Jazz-Espa 20 years"
      },
      "short_description": {
        "fi": "Klo 14.00 Trio Toffa",
        "en": "14.00 Trio Toffa"
      },
      "info_url": {
        "fi": "http://www.espanlava.fi/fi/tapahtumat/event/D2B1E7E01800C8BBBA2985C39C143C60/Joonas_Tuuri_Quartet_",
        "en": "http://www.espanlava.fi/en/events/event/D2B1E7E01800C8BBBA2985C39C143C60/Joonas_Tuuri_Quartet_"
      },
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/kulke:47810/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": "http://www.espanlava.fi/instancedata/prime_product_resurssivaraus/kulke/embeds/EventPic_633557.jpg"
    },
    {
      "id": "kulke:47809",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:7265/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:616/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:53/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:671/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:55/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:348/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:673/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:48/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p1808/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:31/"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/linkedevents:agg-123/"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "info_url": null,
          "price": null
        }
      ],
      "data_source": "kulke",
      "publisher": "ahjo:u4804001050",
      "sub_events": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2019-03-26T16:19:03.496321Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:17:33.455772Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-08-02T09:00:00Z",
      "end_time": null,
      "custom_data": null,
      "origin_id": "47809",
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Klo 16.00 Nikita Rafaelov, 17.30 Annimaria Rinne & Yhtye</p><p><b>Klo 12.00 MINE</b></p><p><i>Selma Savolainen – voc, Toomas Keski-Säntti – p, Eero Tikkanen – db, Sami Nummela – dr</i></p><p>MINE on kuin kylmä kesäpäivä ja pimeä tammikuun aamu, yhtä aikaa koleaa ja kotoisaa. Yhtye ei halua lokeroida itseään liian tiukasti. MINEn musiikkia voi kuitenkin kutsua pohjoismaiseksi jazziksi, jossa yhdistyvät pääosin vapaan improvisaation ja jazzin abstraktius sekä kansanmusiikin yksinkertaiset melodiat. MINE koostuu Suomen jazzkentän nuorista visionääreistä. Yhtyeen jäsenet tunnetaan monista yhtyeistä, joihin lukeutuvat mm. Mopo, Pauli Lyytinen Magnetia Orkesteri, Joose Keskitalo, Mikko Innanen 10+, Bowman Trio, Buba Wii Aa, Mikko Sarvanne Hip Company, OK:KO, Viba, Selma Savolainen Quartet ja Signe.</p><p><b>Klo 16.00 Nikita Rafaelov</b></p><p><i>Nikita Rafaelov – acoustic piano, synth, electronics</i></p><p>Nikita Rafaelov on helsinkiläinen pianisti ja säveltäjä, joka julkaisi soolodebyyttinsä Spirit of Gaia vuoden 2018 syksyllä. Tanskalaiselle Gotta Let It Out -levymerkille julkaistun levyn inspiraation lähteenä ovat elämän ja luonnon kiertokulku, jatkuva ja loputon liike, rappeutuminen ja uuden synty. Rafaelov on temperamenttinen ja spontaani live-esiintyjä, joka nojautuu vahvasti hetkessä syntyvään improvisaatioon. Yleisöstä kumpuava energia heijastuu myös konserttien tunnelmissa, tehden jokaisesta esiintymisestä ainutlaatuisen.</p><p><b>Klo 17.30  Annimaria Rinne & Yhtye</b></p><p><i>Annimaria Rinne – voc, Tero Saarti – tpt, Seppo Kantonen – p Vesa Ojaniemi – b, Manuel Dunkel – sax, Thomas Rönnholm – dr </i></p><p>Annimaria Rinteen loppuvuodesta 2018 julkaistun Jälkeenpäin-levyn materiaali koostuu jo vuosia mukana kulkeneista sekä levyä varten sävelletyistä lauluista. Mikko Hassisen ja Seppo Kantosen käsissä syntyi yhdistelmä, jossa jazzkvintetti on sydän, ympärillään klassiset jouset sekä laulelmaperinteeseen nojaava laulu. Levy on ollut muun muassa Ylen kanavilla radiosoitossa julkaisustaan lähtien. Jazz-Espan konsertissa kuullaan kappaleita sovitettuna jazzkvintetille ja laulajalle.</p>",
        "en": "<p>16.00 Nikita Rafaelov, 17.30 Annimaria Rinne & Yhtye</p><p><b>12.00 MINE</b></p><p><i>Selma Savolainen – voc, Toomas Keski-Säntti – p, Eero Tikkanen – db, Sami Nummela – dr</i></p><p>MINE is like a cold summer day or dark January morning; cool and cozy at the same time. The band is not too keen on categorizing their music, but their music does tempt to tick the boxes of Nordic jazz, improvisation and folk-inspired melodies. MINE is a free child, parented laissez-faire by some of the most interesting visionaires of their generation in Finnish jazz.</p><p><b>16.00 Nikita Rafaelov</b></p><p><i>Nikita Rafaelov – acoustic piano, synth, electronics</i></p><p>Nikita Rafaelov is a Helsinki-based pianist and composer, who released his solo debut Spirit of Gaia in 2018 on the Danish label Gotta Let It Out. Spirit of Gaia is a conceptual album, inspired by the circle of life, the infinite cycle of entropy and recreation. As a contrast to the album’s meticulously layered tapestries, on stage Rafaelov is wild and spontaneous improvisator, making every concert experience unique.</p><p><b>17.30 Annimaria Rinne & Band</b></p><p><i>Annimaria Rinne – voc, Tero Saarti – tpt, Seppo Kantonen – p Vesa Ojaniemi – b, Manuel Dunkel – sax, Thomas Rönnholm – dr</i></p><p>Singer Annimaria Rinne’s album Jälkeenpäin (2018) has received respectful airtime in Finnish radios, and no wonder why: the combination of a jazz quintet, classical strings and vocal storytelling in Finnish is simply irresistable. She has two of the country’s leading jazz composers/arrangers Seppo Kantonen and Mikko Hassinen in her writing team, and a great live quintet to perform the songs live. Annimaria has completed her music studies in the United States and she started her recording career in 2006 with the album Ensimmäinen, which was released also in South Korea and Japan.</p>"
      },
      "headline": {
        "fi": "MINE",
        "en": "MINE"
      },
      "name": {
        "fi": "MINE – Jazz-Espa 20 vuotta",
        "en": "MINE – Jazz-Espa 20 years"
      },
      "secondary_headline": {
        "fi": "Jazz-Espa 20 vuotta",
        "en": "Jazz-Espa 20 years"
      },
      "short_description": {
        "fi": "Klo 16.00 Nikita Rafaelov, 17.30 Annimaria Rinne & Yhtye",
        "en": "16.00 Nikita Rafaelov, 17.30 Annimaria Rinne & Yhtye"
      },
      "info_url": {
        "fi": "http://www.espanlava.fi/fi/tapahtumat/event/13A232CB01385748160AB170853F7052/MINE",
        "en": "http://www.espanlava.fi/en/events/event/13A232CB01385748160AB170853F7052/MINE"
      },
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/kulke:47809/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": "http://www.espanlava.fi/instancedata/prime_product_resurssivaraus/kulke/embeds/EventPic_633556.jpg"
    },
    {
      "id": "kulke:47808",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:7265/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:616/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:53/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:671/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:55/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:348/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:673/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:48/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p1808/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:31/"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/linkedevents:agg-123/"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "info_url": null,
          "price": null
        }
      ],
      "data_source": "kulke",
      "publisher": "ahjo:u4804001050",
      "sub_events": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2019-03-26T16:19:03.300890Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:17:33.408726Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-08-01T09:00:00Z",
      "end_time": null,
      "custom_data": null,
      "origin_id": "47808",
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Klo 16.00 Max Zenger Globus, 17.30 Mikko Pettinen Why Not</p><p><b>Klo 12.00 Aurora Hentunen Quartet</b></p><p><i>Aurora Hentunen – p, voc, Joona Kilponen – trp, Veli-Matti Silanterä – b, Ville Luukkonen – dr</i></p><p>Amsterdamissa vaikuttavan nuoren pianisti-säveltäjän luotsaama Aurora Hentunen Quartet on yksi suomalaisen jazzmusiikin nousevista nimistä. Modernia pohjoismaista jazzia soittava yhtye julkaisi Second Spring -debyyttialbuminsa huhtikuussa 2018 ja musiikki on otettu mielenkiinnolla vastaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. “Toinen kevät” vie kuulijan hyytävän kylmältä Lapin tunturilta Italian Ustica-saaren rauhaan, nostalgisista lapsuusajan muistoista huutavaan kaipuuseen. Kvartetin toinen levy Frost julkaistaan elokuussa, joten Espalla saadaan jo esimakua tulevista kappaleista.</p><p><b>Klo 16.00 Max Zenger Globus</b></p><p><i>Max Zenger – a. sax, Kasperi Sarikoski – trb, Mikael Myrskog – keys, Heikko Remmel – b, Anssi Tirkkonen – dr</i></p><p>Saksofonisti Max Zengerin Globus -kvintetin tunnistettavaan musiikkiin kuuluvat futuristiset ja runsaat äänimaisemat sekä luonnon ainutlaatuisuudesta inspiraationsa saaneet monipuoliset sävellykset. Zengerin saksofoni ja Kasperi Sarikosken pasuuna soivat harvinaisen kauniisti yhdessä sekä ristikkäin juoksevissa melodioissa. Yhtye voitti viime vuonna arvostetulla Jazz in Marciac -festivaalilla Ranskassa järjestetyn Euroopan kansallisten radioiden yhtyekilpailun. Tämän lisäksi pianisti Mikael Myrskog pokkasi kisasta parhaan solistin palkinnon.</p><p><b>Klo 17.30 Mikko Pettinen Why Not</b></p><p><i>Mikko Pettinen – tr, fl. horn, cornet, voc, FX, keys, Joakim Berghäll – b. sax, b. cl, cello, Vesa Ojaniemi – b, electronics, Tuomas Timonen – dr, sensory perc</i></p><p>Mikko Pettinen Why Not on neljän erilaisen muusikon uusi yhtye, joka sai alkunsa halusta tutkia uusia sointimaailmoja ja kuvata luontosuhdetta jazzin keinoin. Multi-instrumentalisti Pettisen kynäilemien sävellysten aiheet liittyvät maailman tilaan, tulevaisuuden uhkakuviin ja luonnon monimuotoisuuteen. Sävellyksissä akustinen jazz yhdistyy elektroniikkaan ja efekteihin: Pettinen laulaa ja soittaa trumpetin lisäksi koskettimia sekä värittää sointiaan erilaisin efektein. Berghällin soitinarsenaaliin kuuluu baritonisaksofonin lisäksi bassoklarinetti ja sello. Ojaniemi soittaa basson lisäksi Octatrack-sampleria ja rumpali Timonen saa rumpusetistään omaperäisiä saundeja Sensory Percussion -ohjelmalla.</p>",
        "en": "<p>16.00 Max Zenger Globus, 17.30 Mikko Pettinen Why Not</p><p><b>12.00 Aurora Hentunen Quartet</b></p><p><i>Aurora Hentunen – p, voc, Joona Kilponen – trp, Veli-Matti Silanterä – b, Ville Luukkonen – dr</i></p><p>Amsterdam-based young pianist-composer Aurora Hentunen’s year-old debut album Second Spring travels in space from the freezing cold Lapland mountains to the tranquillity of Italian islands, and in time from warm childhood memories to the aching sehnsucht of the present. The quartet’s upcoming album Frost will be released shortly after Jazz-Espa, so the audience will get a sneak peek into the new repertoire as well!</p><p><b>16.00 Max Zenger Globus</b></p><p><i>Max Zenger – a. sax, Kasperi Sarikoski – trb, Mikael Myrskog – keys, Heikko Remmel – b, Anssi Tirkkonen – dr</i></p><p>Saxophonist Max Zenger’s 2016-founded quintet Globus’ music is like Mother Nature herself: nuanced, mysterious and rich in layers and elements. Zenger’s source of inspiration can be easily traced. The group won the Euroradio Jazz Competition last year at the Jazz in Marciac festival in France, and their pianist Mikael Myrskog received the award for the best soloist.</p><p><b>17.30 Mikko Pettinen Why Not</b></p><p><i>Mikko Pettinen – tr, fl. horn, cornet, voc, FX, keys, Joakim Berghäll – b. sax, b. cl, cello, Vesa Ojaniemi – b, electronics, Tuomas Timonen – dr, sensory perc</i></p><p>Why Not is a study of acoustic and electronic sounds, organic and synthetic elements. Multi-instrumentalist Pettinen’s compositions celebrate the diversity of nature, and manifest the current state of the world and its possible dystopies. In addition to singing, his arsenal includes trumpet, fluegelhorn, cornet and keyboard, all of which he manipulates with effects. His fellow explorers’ kits also boast with acoustic instruments like baritone sax and cello, as well as electronic samplers and sensory percussion software.</p>"
      },
      "headline": {
        "fi": "Aurora Hentunen Quartet",
        "en": "Aurora Hentunen Quartet"
      },
      "name": {
        "fi": "Aurora Hentunen Quartet – Jazz-Espa 20 vuotta",
        "en": "Aurora Hentunen Quartet – Jazz-Espa 20 years"
      },
      "secondary_headline": {
        "fi": "Jazz-Espa 20 vuotta",
        "en": "Jazz-Espa 20 years"
      },
      "short_description": {
        "fi": "Klo 16.00 Max Zenger Globus, 17.30 Mikko Pettinen Why Not",
        "en": "16.00 Max Zenger Globus, 17.30 Mikko Pettinen Why Not"
      },
      "info_url": {
        "fi": "http://www.espanlava.fi/fi/tapahtumat/event/E04464FC4A1A7F5BF3112B9B1A697EE3/Aurora_Hentunen_Quartet_",
        "en": "http://www.espanlava.fi/en/events/event/E04464FC4A1A7F5BF3112B9B1A697EE3/Aurora_Hentunen_Quartet_"
      },
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/kulke:47808/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": "http://www.espanlava.fi/instancedata/prime_product_resurssivaraus/kulke/embeds/EventPic_633555.jpg"
    },
    {
      "id": "kulke:47807",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:7265/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:616/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:53/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:671/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:55/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:348/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:673/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:48/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p1808/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:31/"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/linkedevents:agg-123/"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "info_url": null,
          "price": null
        }
      ],
      "data_source": "kulke",
      "publisher": "ahjo:u4804001050",
      "sub_events": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2019-03-26T16:19:03.056313Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:17:33.358439Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-07-31T09:00:00Z",
      "end_time": null,
      "custom_data": null,
      "origin_id": "47807",
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Klo 16.00 Ilkka Arola Sound Tagine, 17.30 Kalevi Louhivuori Quintet</p><p><b>Klo 12.00 Tomi Nikku 5tet</b></p><p><i>Tomi Nikku – trp, fl. horn, Max Zenger – a. sax, b. cl, Ilkka Uksila – vibr, Vesa Ojaniemi – db, Jonatan Sarikoski – dr</i></p><p>Trumpetisti Tomi Nikku on tunnettu nuoren polven jazzyhtyeistä (Bowman Trio, Maxxxtet, Alder Ego, Sointi Jazz Orchestra) sekä UMO Helsinki Jazz Orchestran solistina. Hänen uusi yhtyeensä 5tet koostuu ilmaisuvoimaisista muusikoista, jotka tällä poikkeuksellisella instrumentaatiolla pääsevät myös uudenlaisiin rooleihin. Rohkeisiin sävellyksiin ja sovituksiin Nikku on saanut vaikutteita niin modernista jazzista, big band -musiikista kuin klassisilta Blue Note -levytyksiltäkin.</p><p><b>Klo 16.00 Ilkka Arola Sound Tagine</b></p><p><i>Ilkka Arola Sound Tagine by Ilkka Arola.jpeg<br>Ilkka Arola – quartertone trp, fl. horn, Max Zenger – b. sax, b. cl, fl, Eeti Nieminen – dr, Topi Korhonen – gtr, oud, Esko Grundström – db, Juuso Hannukainen – perc, electronics</i></p><p>Turkulaissyntyinen trumpetisti Ilkka Arola on rikastuttanut sävelkieltään opintomatkoilla ympäri maailmaa. Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän vaikutteita on kuultavissa Sound Taginen syksyllä julkaistavalla kakkoslevyllä, jolta Espalla kuullaan maistiaisia. Arolan sävellyksissä yhdistyvät elokuvallinen kerronta, monitasoiset rytmikudokset ja rikkaat äänimaisemat. Arola soittaa Suomessa harvinaista quartertone- eli neljäsosasäveltrumpettia, jonka avulla hän seikkailee vaivattomasti arabimusiikin modaalisissa sävelmaisemissa. Matkoillaan hän huomasi, että samankaltaiset rytmiset ja modaaliset ilmiöt löytyvät myös lähempää: pohjoismaisesta kansanmusiikista ja jazzistakin. Nauttiakseen tästä taitavien muusikoiden mausteisesta keitoksesta ei siis tarvitse olla huippuasiantuntija, vaan riittää kun avaa aistinsa!</p><p><b>Klo 17.30 Kalevi Louhivuori Quintet</b></p><p><i>Kalevi Louhivuori – trp, fl. horn, voc, Jaska Lukkarinen – dr, Ville Vannemaa – sax, Mikael Myrskog – p, Eero Seppä – b</i></p><p>Kalevi Louhivuori Quintet käsittelee perinteisempää jazzia modernilla tulkintatavalla, ja tästä syntyy yhtyeen persoonallinen soundi. Trumpetisti Louhivuoren säveltämä musiikki ottaa vaikutteita Horace Silverin, Duke Ellingtonin ja Miles Davisin tuotannoista. Yhtyeen toinen levy Stories julkaistiin maaliskuussa 2019 ja sillä yhtye nyökkää amerikkalaisen noir-genren suuntaan pilke silmäkulmassa. Albumi nimittäin perustuu Helsingin Kalliossa ajavan taksikuskin erikoisimpiin tarinoihin, joita hän kertoo levyn edetessä. Louhivuori itse toimii kertojana sekä laulusolistina kolmessa kappaleessa.</p>",
        "en": "<p>16.00 Ilkka Arola Sound Tagine, 17.30 Kalevi Louhivuori Quintet</p><p><b>12.00 Tomi Nikku 5tet</b></p><p><i>Tomi Nikku – trp, fl. horn, Max Zenger – a. sax, b. cl, Ilkka Uksila – vibr, Vesa Ojaniemi – db, Jonatan Sarikoski – dr</i></p><p>Trumpeter-composer Tomi Nikku is one of the stars of the new Finnish jazz generation. He is both, a productive composer in his own projects and active member in such bands as Bowman Trio, Maxxxtet, Alder Ego and Sointi Jazz Orchestra. Also he has performed as a soloist for the UMO Helsinki Jazz Orchestra big band. The rare instrumentation of this quintet makes Nikku’s compositions sound exceptionally fresh and nuanced.</p><p><b>16.00 Ilkka Arola Sound Tagine</b></p><p><i>Ilkka Arola Sound Tagine by Ilkka Arola.jpeg<br>Ilkka Arola – quartertone trp, fl. horn, Max Zenger – b. sax, b. cl, fl, Eeti Nieminen – dr, Topi Korhonen – gtr, oud, Esko Grundström – db, Juuso Hannukainen – perc, electronics</i></p><p>Tune your ears to the Arabic quarter-tone pitch, or at least open them to hear trumpeter Ilkka Arola’s spicy sextet play the most captivating ethnojazz pieces you’ll hear this summer! Arola’s cinematic soundscapes on Sound Tagine’s upcoming second album draw influences from his travels in the Middle East and North Africa.</p><p><b>17.30 Kalevi Louhivuori Quintet</b></p><p><i>Kalevi Louhivuori – trp, fl. horn, voc, Jaska Lukkarinen – dr, Ville Vannemaa – sax, Mikael Myrskog – p, Eero Seppä – b</i></p><p>Trumpeter Kalevi Louhivuori is known to handle his American jazz traditions with care, and turning his Davis-Ellington-influences into sophisticated, soulful tunes with modern approach. On his second album with this quintet he gives a nod to American noir, with a Helsinki twist, as the Stories album is a narrative of a late-night taxi driver in the colourful Kallio district.</p>"
      },
      "headline": {
        "fi": "Tomi Nikku 5tet",
        "en": "Tomi Nikku 5tet"
      },
      "name": {
        "fi": "Tomi Nikku 5tet – Jazz-Espa 20 vuotta",
        "en": "Tomi Nikku 5tet – Jazz-Espa 20 years"
      },
      "secondary_headline": {
        "fi": "Jazz-Espa 20 vuotta",
        "en": "Jazz-Espa 20 years"
      },
      "short_description": {
        "fi": "Klo 16.00 Ilkka Arola Sound Tagine, 17.30 Kalevi Louhivuori Quintet",
        "en": "16.00 Ilkka Arola Sound Tagine, 17.30 Kalevi Louhivuori Quintet"
      },
      "info_url": {
        "fi": "http://www.espanlava.fi/fi/tapahtumat/event/B28F8116D60E28A9950F8B209FF26EF3/Tomi_Nikku_5tet_",
        "en": "http://www.espanlava.fi/en/events/event/B28F8116D60E28A9950F8B209FF26EF3/Tomi_Nikku_5tet_"
      },
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/kulke:47807/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": "http://www.espanlava.fi/instancedata/prime_product_resurssivaraus/kulke/embeds/EventPic_633554.jpg"
    },
    {
      "id": "kulke:47798",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:7265/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:671/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:55/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:616/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:348/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:31/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:673/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:53/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:48/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p1808/"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/linkedevents:agg-123/"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "info_url": null,
          "price": null
        }
      ],
      "data_source": "kulke",
      "publisher": "ahjo:u4804001050",
      "sub_events": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2019-03-25T18:18:03.231020Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:17:33.313074Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-07-30T09:00:00Z",
      "end_time": null,
      "custom_data": null,
      "origin_id": "47798",
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Klo 16.00 Sami Saari ja Jazzpojat, 17.30 Martti Vesala Soundpost Quintet</p><p><b>Klo 12.00 Peela</b></p><p><i>Johannes Granroth – g, Johan Dahlbom – dr, Maja Mannila – keys, voc, Sami Leponiemi – sax, Antti Ahoniemi – b, Mikko Antila – perc</i></p><p>Helsinkiläisyhtye Peela on kuin tuulahdus kotikaupunkinsa jazz-skenestä vuosituhannen alkupäästä, kun nu-soul, funkrock ja sävykkäät naisäänet keräsivät nuorta klubikansaa myös jazzin äärelle. Peela tekee samaa, mutta väkevästi retroilussaan silti nykyhetkessä kiinni. Parikymppisistä muusikoista koostuva sekstetti on soittanut yhdessä vasta kolmisen vuotta ja esikoislevy Layers ilmestyi vuonna 2018. Yhtye on kuitenkin ehtinyt esiintyä pääkaupunkiseudun klubeilla, konserttitaloissa ja festareilla Tavastialta Tenhoon, Korjaamolta ja Vuotalolle ja Arabian katufestivaalilta April Jazziin. Suurin osa sävellyksistä on kitaristi Johannes Granrothin kynästä, mutta tilaa jää mainiosti myös improvisaatiolle, jonka Peelan jäsenet taitavat toisiaan kuunnellen. Tämä joukko spelaa yhteen saumattomasti!</p><p><b>Klo 16.00 Sami Saari ja Jazzpojat</b></p><p><i>Sami Saari – voc, g, Mikael Myrskog – p, Eero Seppä – b, Ville Pynssi – dr</i></p><p>Sami Saari ja Jazzpojat -yhtyeen musiikki on tanssittavan svengaavaa souljazzia meiltä ja muualta. Suomalaisen soulmusiikin pienviljelijänä ja suurkuluttajana tunnettu Saari on aina ollut sydämessään jazzmies, ja onkin esiintynyt muun muassa UMO Helsinki Jazz Orchestran solistina loppuunmyydyille saleille. Nyt hän on koonnut ympärilleen perinteikkään jazzkokoonpanon, pianotrion, jossa vahva solistinen ilmaisu ja pettämätön svengi yhdistävät voimansa karismaattisen esiintymisen kanssa. Syksyllä 2018 ilmestyi “Poikien” ensimmäinen levy, joka kulkee yhtyeen nimellä. Radiokanavilla on siitä lähtien soinut tiuhaan tahtiin varsinkin sen sinkkubiisi “Miten tästä selvitään?”.</p><p><b>Klo 17.30 Martti Vesala Soundpost Quintet</b></p><p><i>Martti Vesala – trp, Petri Puolitaival – t. sax, fl, Joonas Haavisto – p, Juho Kivivuori – db, Ville Pynssi – dr</i></p><p>Dynaaminen post-bop -kvintetti julkaisi toisen levynsä vuosi sitten. Maineikkaalle saksalaiselle Ozella Musicille tehty Stars Aligned -albumi herätti ilmestyessään kotimaisten ja kansainvälisten medioiden huomion hienostuneella otteellaan 1960-luvun Blue Note -estetiikkaan. Martti Vesala edustaa suomalaisen jazzin nuorempaa sukupolvea. Hänet tunnetaan paitsi lahjakkaana trumpetistina myös taitavana säveltäjänä, sovittajana sekä kapellimestarina.</p>",
        "en": "<p>16.00 Sami Saari ja Jazzpojat, 17.30 Martti Vesala Soundpost Quintet</p><p><b>12.00 Peela</b></p><p><i>Johannes Granroth – g, Johan Dahlbom – dr, Maja Mannila – keys, voc, Sami Leponiemi – sax, Antti Ahoniemi – b, Mikko Antila – perc</i></p><p>Helsinki-based Peela is a fairly new acquaintance on the jazz stages but instead they have emerged in their hometown’s club scene already a couple of years ago. Their career took a flight in the spring of 2018, when the debut album Layers came out. Since that the young musicians have played their fusion-jazz at many of the main venues and festivals in Southern Finland.</p><p><b>16.00 Sami Saari ja Jazzpojat</b></p><p><i>Sami Saari – voc, g, Mikael Myrskog – p, Eero Seppä – b, Ville Pynssi – dr</i></p><p>Singer Sami Saari, aka “The Godfather Of Finnish Soul”, has always kept jazz in his heart, like a lover on the side. Finally, he gave in to the lure of jazz, and put together a classic jazz piano trio to play Finnish versions of evergreens and Saari's own songs. Jazzpojat,\"The Jazz Boys\", are some of the most talented young musicians in Finland.</p><p><b>17.30 Martti Vesala Soundpost Quintet</b></p><p><i>Martti Vesala – trp, Petri Puolitaival – t. sax, fl, Joonas Haavisto – p, Juho Kivivuori – db, Ville Pynssi – dr</i></p><p>The dynamic post-bop quintet released their sophomore album Stars Aligned in the spring of 2018 on the prestigious German label Ozella Music. Stars Aligned was immediately noted in the music media both in Finland and abroad, and Vesala’s name began to get accompanied by the \"new Miles Davis” attribute.</p>"
      },
      "headline": {
        "fi": "Peela",
        "en": "Peela"
      },
      "name": {
        "fi": "Peela – Jazz-Espa 20 vuotta",
        "en": "Peela – Jazz-Espa 20 years"
      },
      "secondary_headline": {
        "fi": "Jazz-Espa 20 vuotta",
        "en": "Jazz-Espa 20 years"
      },
      "short_description": {
        "fi": "Klo 16.00 Sami Saari ja Jazzpojat, 17.30 Martti Vesala Soundpost Quintet",
        "en": "16.00 Sami Saari ja Jazzpojat, 17.30 Martti Vesala Soundpost Quintet"
      },
      "info_url": {
        "fi": "http://www.espanlava.fi/fi/tapahtumat/event/033AF4D80D99A74551118A9785BE8859/Peela",
        "en": "http://www.espanlava.fi/en/events/event/033AF4D80D99A74551118A9785BE8859/Peela"
      },
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/kulke:47798/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": "http://www.espanlava.fi/instancedata/prime_product_resurssivaraus/kulke/embeds/EventPic_633553.jpg"
    },
    {
      "id": "kulke:47797",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:7265/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:671/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:55/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:616/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:348/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:31/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:673/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:53/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/kulke:48/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p1808/"
        }
      ],
      "super_event": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/linkedevents:agg-123/"
      },
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": true,
          "description": null,
          "info_url": null,
          "price": null
        }
      ],
      "data_source": "kulke",
      "publisher": "ahjo:u4804001050",
      "sub_events": [],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2019-03-25T18:18:03.061817Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:17:33.271189Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-07-29T13:00:00Z",
      "end_time": null,
      "custom_data": null,
      "origin_id": "47797",
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": null,
      "provider_contact_info": null,
      "provider": null,
      "location_extra_info": null,
      "description": {
        "fi": "<p>Klo 17.30 Jarmo Saari Republic</p><p><b>Klo 16.00 Olli Ahvenlahti New Quartet</b></p><p><i>Olli Ahvenlahti – p, Jaska Lukkarinen – dr, Jussi Kannaste – sax, Antti Lötjönen – b</i></p><p>Suomalaisten rakastama kapellimestari ja pianisti Olli Ahvenlahti viettää tänä kesänä 70-vuotisjuhlaansa. Televisiossakin pitkän työn tehneen Ahvenlahden muusikkoura alkoi 1970-luvulla vasta perustetun UMO-orkesterin riveissä ja omilla Love Records -levytyksillään. Ensimmäiseltä The Poet –albumilta ponkaisi hitiksi Grandma's Rocking Chair, jota edelleen kuulee paljon soitettavan. Ahvenlahti keskittyi 1980-luvun lopulta lähtien muihin töihin ja piti jazzsävellysten parissa yli 30 vuotta hiljaiseloa aina toissavuoteen saakka. Joulukuussa 2017 saatiin pitkästä aikaa kuulla maestron uutta jazzmusiikkia We Jazz Recordsin julkaisemalla Thinking, Whistling –levyllä. Viime vuonna Ahvenlahti esiintyi levylläkin kuultavan Jaska Lukkarinen Trion kanssa muun muassa G Livelabissa, Pori Jazzissa sekä Flow-festivaaleilla, ja Jazz-Espan avauskonsertissa tullaan näkemään rautaisessa keikkakunnossa oleva viihdetaiteilija upean ohjelmiston ja yhtyeen kera.</p><p><b>Klo 17.30 Jarmo Saari Republic</b></p><p><i>Jarmo Saari – g, voc, Taurus pedal, theremin, Abdissa Assefa – dr, perc, Mikko Kaakkuriniemi – dr, Olavi Louhivuori – dr</i></p><p>Aina itsepäisesti omia teitään kulkenut kitaristi Jarmo Saari teki vuonna 2012 jälleen jotain, mitä ei saisi: kokosi ympärilleen bändin pelkästään kolmesta rumpalista. Paperilla vaaralliselta kuulostava idea saa toisella tavalla vaaralliset, kiehtovat piirteet, kun lukee näiden Suomen kovimpien rumpaleiden nimet. Levyllä ja lavalla tämä Republic-nimellä kulkeva heimo onkin sitten jo vulkaanista rytminirvanaa, ritualistista ilotulitusta ja hypnoottista, maailmoja syleilevää väreilyä. Yhtyeen toinen albumi Soldiers Of Light julkaistiin maaliskuussa 2019 saksalaisen Membran-merkin toimesta.</p>",
        "en": "<p>17.30 Jarmo Saari Republic</p><p><b>16.00 Olli Ahvenlahti New Quartet</b></p><p><i>Olli Ahvenlahti – p, Jaska Lukkarinen – dr, Jussi Kannaste – sax, Antti Lötjönen – b</i></p><p>The beloved, legendary entertainer, conductor and pianist Olli Ahvenlahti has released a new jazz album after a hiatus of 31 years. The tracks from the “Thinking, Whistling” album combined with the top Finnish jazz trio and Ahvenlahti’s solid performance: Jazz-Espa opening concert is pure magic!</p><p><b>17.30 Jarmo Saari Republic</b></p><p><i>Jarmo Saari – g, voc, Taurus pedal, theremin, Abdissa Assefa – dr, perc, Mikko Kaakkuriniemi – dr, Olavi Louhivuori – dr</i></p><p>The tribal jazz-prog rock phenomenon Jarmo Saari Republic released their second album Soldiers Of Light in March on the German label Membran. Multi-instrumentalist Saari and his three unpredictable musceteers create a ritualistic flow of rhythms and timbres. The band leader Saari made his international breakthrough with the fantasy-jazz band XL, and the three drummers are best-known for such names as Timo Lassy Band, Von Hertzen Brothers and Ilmiliekki Quartet.</p>"
      },
      "headline": {
        "fi": "Olli Ahvenlahti New Quartet",
        "en": "Olli Ahvenlahti New Quartet"
      },
      "name": {
        "fi": "Olli Ahvenlahti New Quartet – Jazz-Espa 20 vuotta",
        "en": "Olli Ahvenlahti New Quartet – Jazz-Espa 20 years"
      },
      "secondary_headline": {
        "fi": "Jazz-Espa 20 vuotta",
        "en": "Jazz-Espa 20 years"
      },
      "short_description": {
        "fi": "Klo 17.30 Jarmo Saari Republic",
        "en": "17.30 Jarmo Saari Republic"
      },
      "info_url": {
        "fi": "http://www.espanlava.fi/fi/tapahtumat/event/27570B0DD14952D814CFF1739DA22A37/Olli_Ahvenlahti_New_Quartet_",
        "en": "http://www.espanlava.fi/en/events/event/27570B0DD14952D814CFF1739DA22A37/Olli_Ahvenlahti_New_Quartet_"
      },
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/kulke:47797/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": "http://www.espanlava.fi/instancedata/prime_product_resurssivaraus/kulke/embeds/EventPic_633552.jpg"
    },
    {
      "id": "lippupiste:serie-2505849",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:9302/"
      },
      "keywords": [],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "description": {
            "fi": "Tarkista hinta lippupalvelusta"
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&fun=evdetail&doc=evdetailb&key=2505849$12044930"
          },
          "price": null
        }
      ],
      "data_source": "lippupiste",
      "publisher": "ytj:1789232-4",
      "sub_events": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12044926/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12044927/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12044928/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12044929/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12044930/"
        }
      ],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2019-06-13T04:14:46.194788Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:15:37.415541Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-08-07T13:30:00Z",
      "end_time": "2019-12-04",
      "custom_data": null,
      "origin_id": "serie-2505849",
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Helsingin Kaupunginteatteri"
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Suuri näyttämö LÄMPIÖ"
      },
      "description": {
        "fi": "<p><strong>Keskiviikon kulissikierros</strong></p><p>Tervetuloa tutustumaan peruskorjattuun 50-vuotiaaseen teatteritaloon sekä kurkistamaan kulissien taakse. Kulissikierroksella pääsee tutustumaan teatterin kulissien taakse, näyttämölle, työpajoihin ja kaikkeen siihen, mitä katsomosta ei näe.</p><p>Kulissikierros kestää noin tunnin.</p><p>Kierrokselle lähdetään suuren näyttämön ovilta, Eläintarhantie 5.</p><p>Yhdelle kierrokselle mahtuu 25 henkilöä.</p><p>Huomioithan, että kulissien takaiset tilat eivät valitettavasti ole esteettömiä!</p><p>Mikäli haluat tuoda ryhmän kulissikierrokselle niin olethan yhteydessä yleisötyövastaava Mirja Neuvoseen: mirja.neuvonen@hkt.fi</p>"
      },
      "headline": null,
      "name": {
        "fi": "Keskiviikon Kulissikierros"
      },
      "secondary_headline": null,
      "short_description": {
        "fi": "Keskiviikon kulissikierros Tervetuloa tutustumaan peruskorjattuun 50-vuotiaaseen teatteritaloon sekä kurkistamaan kulissien taakse."
      },
      "info_url": {
        "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&doc=erdetaila&fun=erdetail&erid=2505849"
      },
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:serie-2505849/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": "https://www.lippu.fi/obj/media/FI-eventim/teaser/222x222/2017/hktalo222.jpg"
    },
    {
      "id": "lippupiste:serie-2503579",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:9302/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p16164/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2625/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "description": {
            "fi": "Tarkista hinta lippupalvelusta"
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&fun=evdetail&doc=evdetailb&key=2503579$12037462"
          },
          "price": null
        }
      ],
      "data_source": "lippupiste",
      "publisher": "ytj:1789232-4",
      "sub_events": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037440/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037441/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037442/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037443/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037444/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037445/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037446/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037447/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037448/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037449/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037450/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037451/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037452/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037453/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037454/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037455/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037456/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037463/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037457/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037458/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037459/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037460/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037461/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12037462/"
        }
      ],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2019-06-11T04:14:41.795096Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:15:37.346970Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-10-31T08:00:00Z",
      "end_time": "2019-12-18",
      "custom_data": null,
      "origin_id": "serie-2503579",
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Helsingin Kaupunginteatteri"
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Pieni Näyttämö LÄMPIÖ"
      },
      "description": null,
      "headline": null,
      "name": {
        "fi": "Kaksitoista Lahjaa Joulupukille"
      },
      "secondary_headline": null,
      "short_description": null,
      "info_url": {
        "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&doc=erdetaila&fun=erdetail&erid=2503579"
      },
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:serie-2503579/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": "https://www.lippu.fi/obj/media/FI-eventim/teaser/blank.gif"
    },
    {
      "id": "lippupiste:serie-2039568",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:9340/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p9244/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p5/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "description": {
            "fi": "Tarkista hinta lippupalvelusta"
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&fun=evdetail&doc=evdetailb&key=2039568$11959601"
          },
          "price": null
        }
      ],
      "data_source": "lippupiste",
      "publisher": "ytj:1789232-4",
      "sub_events": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11959594/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11959595/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11959596/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11959779/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11959597/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11959780/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11959598/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11959599/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11959781/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11959782/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11959600/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11959783/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11959601/"
        }
      ],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2019-05-16T04:14:41.007730Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:15:37.232050Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-09-14T19:00:00Z",
      "end_time": "2019-11-30",
      "custom_data": null,
      "origin_id": "serie-2039568",
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Helsingin Kaupunginteatteri"
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Studio Pasila LÄMPIÖ"
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Studio Pasila on tätä nykyä Suomen johtava stand up -komiikan estradi.</p><p>Kesto n. 2 t<br>Esitykset kielletty alle 18-v.</p><p>Lavalle nousevat maan eturivin stand up -koomikot. Näissä huikean hulvattomissa, yhden miehen tai naisen esityksissä aiheet vaihtuvat ja saavat uusia vivahteita yleisöltä. Stand up -komiikassa yleisö elää ja saa elää mukana. Stand up on irrottelua, vedätystä, itsensä alttiiksi panemista ja uuden esitystilanteen nopeaa oivaltamista.</p><p>Ensi-ilta oli 19.1.2002</p>",
        "en": "<p>Club Act!one</p>"
      },
      "headline": null,
      "name": {
        "fi": "Club Act!One",
        "en": "Club Act!One"
      },
      "secondary_headline": null,
      "short_description": {
        "fi": "Club Act!one Studio Pasila on tätä nykyä Suomen johtava stand up -komiikan estradi."
      },
      "info_url": {
        "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&doc=erdetaila&fun=erdetail&erid=2039568"
      },
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:serie-2039568/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": "https://www.lippu.fi/obj/media/FI-eventim/teaser/222x222/2018/clubactione-222x222.jpg"
    },
    {
      "id": "lippupiste:serie-2479813",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:46367/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p9244/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p5/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "description": {
            "fi": "Tarkista hinta lippupalvelusta"
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&fun=evdetail&doc=evdetailb&key=2479813$11961503"
          },
          "price": null
        }
      ],
      "data_source": "lippupiste",
      "publisher": "ytj:1789232-4",
      "sub_events": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11961503/"
        }
      ],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2019-05-15T04:14:35.228019Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:15:37.090700Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-11-02T18:00:00Z",
      "end_time": null,
      "custom_data": null,
      "origin_id": "serie-2479813",
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Helsingin Kaupunginteatteri"
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Arena-näyttämö"
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Naurun tasapainosta ja Noin viikon uutisista tuttu stand up -koomikko Iikka Kivi tekee syksyllä 2019 ensimmäisen stand up soolokiertueensa. Esityksessään pohjoisen törkymöykky Kivi tarttuu aikaamme armottomasti hartioista kiinni ja<br>istuttaa alas kunnon juttutuokioon. Mihin katosi se 2000-luvun optimismi, jolloin Nokia oli nousussa, Suomi pärjäsi<br>rallissa ja kaikki oli niin turvallisesti ja hyvin? Spede on kuollut kertoo vuoroin hervottoman hauskasti ja viiltävän<br>traagisesti sopeutumisvaikeuksista mahdottomaan historianjaksoon.</p><p>Kesto: n. 2h, sisältäen väliajan.</p>"
      },
      "headline": null,
      "name": {
        "fi": "Iikka Kivi - Spede On Kuollut K-16"
      },
      "secondary_headline": null,
      "short_description": {
        "fi": "Naurun tasapainosta ja Noin viikon uutisista tuttu stand up -koomikko Iikka Kivi tekee syksyllä 2019 ensimmäisen stand up soolokiertueensa."
      },
      "info_url": {
        "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&doc=erdetaila&fun=erdetail&erid=2479813"
      },
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:serie-2479813/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": "https://www.lippu.fi/obj/media/FI-eventim/teaser/222x222/2019/ttt-iikkakivi_222.jpg"
    },
    {
      "id": "lippupiste:serie-2471577",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:9353/"
      },
      "keywords": [],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "description": {
            "fi": "Tarkista hinta lippupalvelusta"
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&fun=evdetail&doc=evdetailb&key=2471577$11913470"
          },
          "price": null
        }
      ],
      "data_source": "lippupiste",
      "publisher": "ytj:1789232-4",
      "sub_events": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11913470/"
        }
      ],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2019-05-03T04:14:44.527625Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:15:37.022496Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-05-17T17:00:00Z",
      "end_time": null,
      "custom_data": null,
      "origin_id": "serie-2471577",
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Helsingin Kaupunginteatteri"
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Lilla Teatern"
      },
      "description": null,
      "headline": null,
      "name": {
        "sv": "Norge Pa Lillan K18"
      },
      "secondary_headline": null,
      "short_description": null,
      "info_url": {
        "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&doc=erdetaila&fun=erdetail&erid=2471577"
      },
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:serie-2471577/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": "https://www.lippu.fi/obj/media/FI-eventim/teaser/222x222/2019/norgelillan_222.jpg"
    },
    {
      "id": "lippupiste:serie-2433691",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:46367/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2625/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "description": {
            "fi": "Tarkista hinta lippupalvelusta"
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&fun=evdetail&doc=evdetailb&key=2433691$11776255"
          },
          "price": null
        }
      ],
      "data_source": "lippupiste",
      "publisher": "ytj:1789232-4",
      "sub_events": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776193/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776194/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776195/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776196/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776197/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776198/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776200/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776199/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776201/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776202/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776203/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776205/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776204/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776206/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776207/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776209/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776208/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776210/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776212/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776211/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776213/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776214/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776216/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776215/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776217/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776219/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776218/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776220/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776221/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776223/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776222/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776224/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776225/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776226/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776227/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776228/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776230/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776229/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776231/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776232/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776234/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776233/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776235/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776236/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776237/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776238/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776239/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776240/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776242/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776241/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776243/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776244/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776246/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776245/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776247/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776248/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776250/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776249/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776251/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776252/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776254/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776253/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776255/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:12001615/"
        }
      ],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2019-03-19T05:17:51.706400Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:15:36.890019Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-09-03T16:00:00Z",
      "end_time": "2019-12-31",
      "custom_data": null,
      "origin_id": "serie-2433691",
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Helsingin Kaupunginteatteri"
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Arena-näyttämö"
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Florian Zeller<br><strong>Täydellinen lauantai<br></strong>Kun putkiremppa on pienin huolesi</p><p>Markus on haaveillut vuosikausia harvinaisesta jazzlevystä, ja tehnyt vihdoin uskomattoman onnekkaan löydön kirpputorilta. Nyt hän toivoo saavansa hetken omaa laatuaikaa voidakseen rauhassa kuunnella legendaarista, kauan haaveilemaansa levyä.</p><p>Vaimo kuitenkin päättää juuri tänään aloittaa syvällisen keskustelun parisuhteen kommunikaatiosta. Ja pojan identiteettikriisi on juuri tänään saavuttanut lakipisteensä, ja sekin asia pitäisi ratkaista. Rakastajattaren huono omatunto on alkanut kolkuttaa, ja hän ilmaantuu odottamatta paikalle. Uusi yltiösosiaalinen naapurikin tulee kyläilemään, eikä suostu hienovaraisista viesteistä huolimatta millään lähtemään. Rauhallisen päivän muuttumisesta täydelliseksi painajaiseksi ei puutu enää kuin putkiremontti…</p><p>Tekijänoikeuksia valvoo Näytelmäkulma – Nordic Drama Corner Oy.</p><p>Jaakko Saariluoman ohjaama vauhdikas farssikomedia on syksyn ratkiriemukas hyväntuulen energialataus!</p><p><strong>Tekijät</strong><br>Pekka Strang<br>Vuokko Hovatta<br>Jouko Klemettilä<br>Sixten Lundberg<br>Vappu Nalbantoglu<br>Matti Rasila<br>Reita Lounatvuori - Suomennos<br>Jaakko Saariluoma - Ohjaus</p><p>Arena-näyttämö – Hämeentie 2<br>Ensi-ilta 5.9.2019<br>Kesto varmistuu ensi-iltaviikolla!</p>"
      },
      "headline": null,
      "name": {
        "fi": "Täydellinen Lauantai"
      },
      "secondary_headline": null,
      "short_description": {
        "fi": "Florian Zeller Täydellinen lauantai Kun putkiremppa on pienin huolesi Markus on haaveillut vuosikausia harvinaisesta jazzlevystä, ja tehnyt vihdoin uskomattoman"
      },
      "info_url": {
        "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&doc=erdetaila&fun=erdetail&erid=2433691"
      },
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:serie-2433691/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": "https://www.lippu.fi/obj/media/FI-eventim/teaser/222x222/2019/hkt-lauantai_222.jpg"
    },
    {
      "id": "lippupiste:serie-2433690",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:9353/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2625/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "description": {
            "fi": "Tarkista hinta lippupalvelusta"
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&fun=evdetail&doc=evdetailb&key=2433690$11776152"
          },
          "price": null
        }
      ],
      "data_source": "lippupiste",
      "publisher": "ytj:1789232-4",
      "sub_events": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776126/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776127/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776128/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776129/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776130/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776131/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776132/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776133/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776134/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776135/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776136/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776137/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776138/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776139/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776140/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776141/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776142/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776143/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776144/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776145/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776146/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776147/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776148/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776149/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776150/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776151/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776152/"
        }
      ],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2019-03-19T05:17:51.186077Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:15:36.816998Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-09-09T16:00:00Z",
      "end_time": "2019-12-31",
      "custom_data": null,
      "origin_id": "serie-2433690",
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Helsingin Kaupunginteatteri"
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Lilla Teatern"
      },
      "description": {
        "sv": "<p>Gunilla Hemming <br><strong>Äktenskapsgrejen </strong><br>Stjärngardet på Lillan </p><p>Marken gungar under Silja, 56. Till sin stora häpnad ser hon en dag hur hon förlorat hela sitt gamla liv: äktenskapet med Niklas är slut, barnen har flugit ur boet och också det gemensamma hemmet ska tömmas. I spillrorna av ett liv, i vilket hon valt att prioritera familj och barn, försöker hon hitta ny riktning. Situationen blir inte bättre av att Siljas evigt unga mamma, Irma, samtidigt besluter att äntligen gifta sig med sin 25 år yngre älskare Fred. När Freds dotter Ca dyker upp och ställer de tidigare generationerna mot väggen, är ingredienserna för ett oförglömligt dygn klara.</p><p>Äktenskapsgrejen är en nyskriven dramakomedi med hög igenkänningsfaktor. Den utspelar sig under ett dygn på Irmas sommarstuga. I den varma och hejdlösa skildringen försöker de här fem människorna reda ut gamla svek, utan att skapa nya. <br><strong><br>Aktörer </strong><br>Joachim Wigelius <br>Oksana Lommi <br>Jonna Järnefelt <br>Laila Björkstam <br>Carl-Kristian Rundman </p><p>Lilla Teatern – Georgsgatan 30 <br>Premiär 11.9.2019</p>"
      },
      "headline": null,
      "name": {
        "fi": "Äktenskapsgrejen",
        "sv": "Äktenskapsgrejen"
      },
      "secondary_headline": null,
      "short_description": {
        "sv": "Gunilla Hemming Äktenskapsgrejen Stjärngardet på Lillan Marken gungar under Silja, 56."
      },
      "info_url": {
        "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&doc=erdetaila&fun=erdetail&erid=2433690"
      },
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:serie-2433690/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": "https://www.lippu.fi/obj/media/FI-eventim/teaser/222x222/2019/aktenskapsgrejen-hkt_222.jpg"
    },
    {
      "id": "lippupiste:serie-2433663",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:9302/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2625/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "description": {
            "fi": "Tarkista hinta lippupalvelusta"
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&fun=evdetail&doc=evdetailb&key=2433663$11776064"
          },
          "price": null
        }
      ],
      "data_source": "lippupiste",
      "publisher": "ytj:1789232-4",
      "sub_events": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776032/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776034/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776035/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776033/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776046/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776047/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776036/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776048/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776049/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776037/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776038/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776050/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776039/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776051/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776052/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776053/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776040/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776054/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776041/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776055/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776042/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776056/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776057/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776043/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776058/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776059/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776060/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776044/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776061/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776045/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776062/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776063/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11776064/"
        }
      ],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2019-03-19T05:17:50.206250Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:15:36.725360Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-09-02T16:00:00Z",
      "end_time": "2019-12-28",
      "custom_data": null,
      "origin_id": "serie-2433663",
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Helsingin Kaupunginteatteri"
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Helsingin Kaupunginteatteri, Pieni näyttämö"
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Franz Xaver Kroetz<br><strong>Riistapolku</strong><br>Erään perheen tarina</p><p>Riistapolku on 70-luvun teollisuuskaupunkiin sijoittuva perhetragedia, joka koskettaa väkevillä teemoillaan.</p><p>Erwinin ja Hildan ainokainen, 13-vuotias Hanni, on rakastunut. Poikaystävä on 19-vuotias Franz. Erwin ja Hilda vastustavat ja häpeävät suhdetta, eivätkä tiedä mitä tehdä, kun Hanni ei suostu luopumaan ensirakkaudestaan. Franz saa suhteen takia vankeustuomion, mutta rangaistuksen suorittamisen jälkeen suhde jatkuu, ja tapahtumat vauhdittuvat kohti traagisia loppuratkaisuja.</p><p>Mitä on oikea rakkaus ja kenellä on oikeus rakastaa? Riistapolku on julma ja arkinen kertomus lapsuuden lopusta. Se kertoo yhtä lailla vanhempien voimattomuudesta vieraaksi kasvaneen lapsensa kanssa kuin nuorten pakottavasta halusta ottaa elämä omiin käsiin.</p><p>Esitysoikeuksia valvoo Nordic Drama Corner Oy</p><p><strong>Tekijät</strong><br>Pekka Huotari<br>Risto Kaskilahti<br>Paavo Kinnunen<br>Ursula Salo<br>Ella Mettänen<br>Vesa Tapio Valo - Suomennos<br>Lauri Maijala - Ohjaus</p><p>Pieni näyttämö – Eläintarhantie 5<br>Ensi-ilta 4.9.2019<br>Kesto varmistuu ensi-iltaviikolla!</p>"
      },
      "headline": null,
      "name": {
        "fi": "Riistapolku"
      },
      "secondary_headline": null,
      "short_description": {
        "fi": "Franz Xaver Kroetz Riistapolku Erään perheen tarina Riistapolku on 70-luvun teollisuuskaupunkiin sijoittuva perhetragedia, joka koskettaa väkevillä teemoillaan."
      },
      "info_url": {
        "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&doc=erdetaila&fun=erdetail&erid=2433663"
      },
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:serie-2433663/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": "https://www.lippu.fi/obj/media/FI-eventim/teaser/222x222/2019/riistapolku-hkt_222.jpg"
    },
    {
      "id": "lippupiste:serie-2433651",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:9340/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p2625/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p13876/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "description": {
            "fi": "Tarkista hinta lippupalvelusta"
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&fun=evdetail&doc=evdetailb&key=2433651$11775902"
          },
          "price": null
        }
      ],
      "data_source": "lippupiste",
      "publisher": "ytj:1789232-4",
      "sub_events": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775868/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775869/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775870/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775871/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775872/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775873/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775874/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775875/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775876/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775877/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775879/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775878/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775881/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775880/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775882/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775883/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775884/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775885/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775886/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775887/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775888/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775889/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775891/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775890/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775892/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775894/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775893/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775895/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775897/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775896/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775898/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775900/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775899/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775901/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775903/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11775902/"
        }
      ],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2019-03-19T05:17:45.394532Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:15:36.635424Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-09-10T16:00:00Z",
      "end_time": "2019-11-30",
      "custom_data": null,
      "origin_id": "serie-2433651",
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Helsingin Kaupunginteatteri"
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Studio Pasila"
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Clément Michel<br><strong>Kolmen kimppa</strong><br>Kimppakomedia</p><p>Paul on hyvin kyllästynyt tyttöystäväänsä Sophieen. Hän haluaisi erota, mutta sitä ei ole niin helppo sanoa suoraan, joten Paul päättää yrittää saada Sophien jättämään hänet.</p><p>Apuun tulee Martin, jonka Paul pyytää muuttamaan heidän kotiinsa, varmana siitä, että Sophie kyllästyy kimppakämppäelämään ja lähtee. Käy kuitenkin niin, että Sophie on hyvin ymmärtäväinen oudosti käyttäytyviä miehiä kohtaan, eikä ota yhteisasumisesta nokkiinsa. Itse asiassa lopulta Sophie on se, joka yllättää miehet.</p><p>Esitysoikeuksia valvoo Nordic Drama Corner Oy</p><p><strong>Tekijät</strong><br>Elina Hietala<br>Jarkko Niemi<br>Olli Rahkonen<br>Reita Lounatvuori - Suomennos<br>Liisa Mustonen - Ohjaus</p><p>Studio Pasila – Ratamestarinkatu 5<br>Ensi-ilta 12.9.2019<br>Kesto varmistuu ensi-iltaviikolla!</p>"
      },
      "headline": null,
      "name": {
        "fi": "Kolmen Kimppa"
      },
      "secondary_headline": null,
      "short_description": {
        "fi": "Clément Michel Kolmen kimppa Kimppakomedia Paul on hyvin kyllästynyt tyttöystäväänsä Sophieen."
      },
      "info_url": {
        "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&doc=erdetaila&fun=erdetail&erid=2433651"
      },
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:serie-2433651/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": "https://www.lippu.fi/obj/media/FI-eventim/teaser/222x222/2019/kolmen-kimppa-hkt_222.jpg"
    },
    {
      "id": "lippupiste:serie-2409913",
      "location": {
        "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/place/tprek:9353/"
      },
      "keywords": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p7157/"
        },
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/keyword/yso:p5/"
        }
      ],
      "super_event": null,
      "event_status": "EventScheduled",
      "external_links": [],
      "offers": [
        {
          "is_free": false,
          "description": {
            "fi": "Tarkista hinta lippupalvelusta"
          },
          "info_url": {
            "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&fun=evdetail&doc=evdetailb&key=2409913$11670070"
          },
          "price": null
        }
      ],
      "data_source": "lippupiste",
      "publisher": "ytj:1789232-4",
      "sub_events": [
        {
          "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:11670070/"
        }
      ],
      "in_language": [],
      "audience": [],
      "created_time": "2019-02-16T05:14:04.590644Z",
      "last_modified_time": "2019-06-26T17:15:36.554840Z",
      "date_published": null,
      "start_time": "2019-03-28T17:00:00Z",
      "end_time": null,
      "custom_data": null,
      "origin_id": "serie-2409913",
      "audience_min_age": null,
      "audience_max_age": null,
      "super_event_type": "recurring",
      "provider_contact_info": null,
      "provider": {
        "fi": "Helsingin Kaupunginteatteri"
      },
      "location_extra_info": {
        "fi": "Lilla Teatern"
      },
      "description": {
        "fi": "<p>Emilia Nyman laulaa Broadway-musikaalien suosikkilauluja intiimissä konsertissa. </p><p>Piano: Eeva Kontu <br>Fiol/viulu: Barbora Hilpo </p>",
        "sv": "<p>\"Jag har länge hoppats pa att fa sjunga latar som jag kanske aldrig annars skulle fa sjunga. Sanger ur produktioner som aldrig kommer att sättas upp, roller som jag aldrig fick göra eller sanger som jag aldrig skulle passa för. Bekant och obekant, nytt och gammalt, allt som en sopran bör kunna och lite till. Andra skriver minnen i dagböcker, jag samlade pa sanger och bokstavligen sjunger igenom mitt liv pa Lillans scen. Mitt liv är en ända musikal!\" <br>Emilia Nyman</p>",
        "en": "<p>Musikpärlor fran Broadway </p>"
      },
      "headline": null,
      "name": {
        "en": "Broadway På Lillan"
      },
      "secondary_headline": null,
      "short_description": {
        "fi": "Emilia Nyman laulaa Broadway-musikaalien suosikkilauluja intiimissä konsertissa."
      },
      "info_url": {
        "fi": "https://www.lippu.fi/tickets.html?affiliate=adv&doc=erdetaila&fun=erdetail&erid=2409913"
      },
      "@id": "http://api.hel.fi/linkedevents/v0.1/event/lippupiste:serie-2409913/",
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Event/LinkedEvent",
      "image": "https://www.lippu.fi/obj/media/FI-eventim/teaser/222x222/2019/broadway-lillan_222.jpg"
    }
  ]
}